Onderwerp: Familiebedrijven

Balance

Topsporters en succesvolle ondernemers

In mijn praktijk zie ik met enige regelmaat succesvolle mensen. Het valt mij op dat daar regelmatig gewezen topsporters en succesvolle (jonge) ondernemers of investeerders bij zitten.Die mensen komen bij mij om op een enerverende manier een spiegel voorgehouden te krijgen. Want ergens hebben ze het gevoel dat ze ondanks hun succes (veel geld, prachtige …

PODCASTS voor familiebedrijven

Vind hier podcasts voor familiebedrijven: Kijk verder op: https://www.dinekevankooten.nl/podcasts/

Emoties zijn juist het startpunt voor verandering en groei

In ieder familiebedrijf komt een moment dat de zaken niet lopen zoals gewenst en dat er pas op de plaats gemaakt moet worden. Wat gaat hier mis, hoe lossen we dat op en wat is onze eigen rol daarin? In dat zelfonderzoek kunnen heel wat emoties los komen. Maar emoties, die gaan toch niet samen met zakelijkheid? Jawel hoor!

Maar hoe gezellig is het als zaken niet duidelijk zijn?

Een informele werksfeer, in onderling vertrouwen zaken regelen en ad hoc samen problemen oplossen. Dat maakt een familiebedrijf zo gezellig. Maar als het bedrijf groeit, is die manier van werken meestal niet te handhaven. Dan is er iets anders nodig om het gezellig te houden.

Bedrijfs- en familierelaties hebben verschillende lagen

Als je als broers en zussen samenwerkt in jullie onderneming, versterkt dat jullie onderlinge band. Maar de familieleden die niet zo nauw bij het bedrijf betrokken zijn, kunnen zich buitengesloten voelen. Hoe voorkom je een zij-tegenover-wij-gevoel in de familie?

Belemmerende familiepatronen voor bedrijfsgroei

Verschillende gezinsleden samen in de directie van een familiebedrijf. Het klinkt zo mooi. Gebroederlijk of gezusterlijk optrekken, net als thuis. Maar werken jullie familiewaarden en jullie verstandhoudingen in het bedrijf net zo goed als thuis?

Verschil in opvattingen over de bedrijfskoers

Een familiebedrijf is altijd in beweging. Om je goed en tijdig aan te kunnen passen, moeten jullie je als samenwerkende familieleden ook blijven ontwikkelen. Maar wat doe je als een van jullie ‘achterblijft’? Je zin doordrijven? Of de focus leggen op gezamenlijkheid?

Historie van familiebedrijf maakt je toekomst duidelijk

Het gaat goed met je familiebedrijf. De onderneming is sinds de oprichting behoorlijk gegroeid, biedt werk aan velen en de financiële resultaten mogen er zijn. Maar nu je als derde generatie aan het roer staat, is er toch verwarring. Welke koers gaan we varen?

Maak familiepatronen zichtbaar en verander

Conflicten ga je zoveel mogelijk uit de weg binnen je familiebedrijf. Toch? Want als de vrede verstoord wordt, is dat een gevaar voor het voortbestaan van de onderneming. Fout! Conflicten zijn niet bedreigend, maar brengen juist iets in beweging en bieden kansen.

Is de rol van moeder in het bedrijf duidelijk?

Ik wil niet generaliseren, maar doe het toch even: in veel familiebedrijven is de traditionele rolverdeling nog van kracht. De man en vader staat aan het hoofd, moeder blijft liever op de achtergrond. Maar moeders blijken hun eigen manieren te hebben om invloed uit te oefenen.

Hoe geef je bedrijfsopvolging vorm?

Je hebt je familiebedrijf groot gemaakt en daar altijd je ziel en zaligheid in gelegd. Maar nu is het tijd het stokje over te geven aan de volgende generatie. Zij zijn er klaar voor, jij wilt gas terugnemen en je vrouw verheugt zich op meer tijd samen. Toch is afscheid nemen niet gemakkelijk.

Hoogbegaafd – Typen werknemers

George T. Betts and Maureen Neihart hebben profielen voor getalenteerde leerlingen opgesteld. Deze profielen verschaffen informatie over gedrag, gevoelens en behoeften van verschillende typen begaafde en getalenteerde leerlingen. Ze dienen als basis voor een theoretisch concept van waaruit inzicht verschaft kan worden. Dit leidt tot een beter begrip en is van belang voor het stimuleren …

Geweldloos Communiceren

De psycholoog Marshall Rosenberg (1931-2015) heeft zich jarenlang verdiept in de vraag hoe hij mensen kon helpen om hun vermogen om vrede te stichten te vergroten. Rosenberg leerde ons: geweldloze communicatie (of Nonviolent Communication) Voor mij sluit het fantastisch aan bij de Winnaardriehoek van de Transactionele Analyse. (https://www.dinekevankooten.nl/archief/drama-creeren-kind-en-winnaar-volwassen-zijn/ en https://www.dinekevankooten.nl/archief/coaching-ouder-kind-volwassen/) De Volwassene die weet wie …

Machts-ontwikkeling

Vormen van machtsontwikkeling zijn soms handig om te weten. Zeker wanneer je aan een nieuwe baan begint. We vinden macht vaak een vies wordt. Maar macht laat ook zien wat er gebeurt wanneer je je juiste plek in neemt. Want als ik een nieuwe baan krijg en het bedrijf helemaal nieuw is, mag ik als …

Liefdesstrijd – Oorlogsstrijd

De Amerikaanse psycholoog John Gottman heeft decennia lang onderzoek gedaan naar de reden waarom sommige relaties stand houden en anderen niet. Hij onderbouwt mijn gevoel waarom ruzie maken in een relatie noodzakelijk is. Er komt ruzie als je elkaar niet begrijpt, als je je machteloos voelt. Je kunt iets niet duidelijk maken aan de ander …

Geneogram

Voor je persoonlijke ontwikkeling is het maken van een geneogram (of genogram) erg belangrijk. Elke familie heeft een eigen geschiedenis, waarmee je bewust of onbewust opgroeit. Door een geneogram te maken wordt de geschiedenis zichtbaar. In gesprekken met familieleden kunnen hele waardevolle gebeurtenissen ontdekt worden. Uitleg over een geneogram vind je in de podcast (hieronder) …

Lean Audit – Muenzing

Lean Audit – J.Muenzing (samenvatting)In zijn boek, the lean audit, beschrijft Joerg Muenzing hoe een effective lean audit kan helpen de volwassenheid van een lean cultuur the meten, en hoe deze kan worden verbeterd. Het boek bestaat uit vijf onderdelen. Deel 1 beschrijft het concept van de lean audit, deel 2 twintig verschillende elementen die …

De vijf levels van Leiderschap (Maxwell)

The Five Levels of Leadership – J.C. Maxwell (samenvatting)In zijn boek the 5 levels of leadership beschrijft John Maxwell 5 levels van volwassenheid omtrent leiderschap. Van leiderschap op basis van positie (level 1) tot het leiden van leiders die andere leiders opleiden (level 5) beschrijft hij op basis van vele one-liners en ervaring waarom een organisatie meer level 5 …

Lean Transformations

In Lean Transformations, beschrijft Thijs Panneman (ikzelf, dus dit is niet een heel objectieve review) hoe je lean tools dient toe te passen zodat ze waarde toevoegen voor jouw organisatie. Het boek is opgedeeld in vijf gedeelten: de rol van de lean transformation leader, het begrijpen van de lean philosofie, de vier stappen lean volwassenheid, het (her)ontwerpen …

7 eigenschappen voor succes

7 eigenschappen voor succes in je leven – S. Covey (samenvatting)In ‘De zeven vaardigheden voor succes in je leven’, welke overigens gelijk zijn aan de 7 eigenschappen voor effectief Leiderschap, beschrijft Stephen Covey (1989) een model over behalen van succes. Dit model bestaat uit 3 gedeelten, waarin 7 persoonlijke eigenschappen behandeld worden die de afgelopen 200 jaar …

Insights Discovery

Insights Discovery is een prachtige tool om te leren gedrag van jezelf en ook van anderen te begrijpen. Aan de hand van 2 assen (introvert versus extrovert & denken versus voelen) ontstaan 4 kwadranten die vertaald worden naar de vier kleuren: rood, geel, groen, en blauw. In dit artikel worden eerst de twee assen in …

Gedoe met familie en vrienden – politiek

Hoe voorkom je gedoe met familie en vrienden bij discussies over de politiek?Gedoe met je partner, vrienden of misschien wel met je hele familie, omdat je anders stemt: sinds corona ons dagelijks leven voor een groot deel bepaalt, en met de verkiezingen in aantocht, is politiek niet zelden een belangrijke oorzaak van ruzies. Sommige mensen …

Kernkwaliteiten en je geschiedenis

Daniel D. Ofman schrijft in zijn boek ‘Kwaliteit en bezieling in organisaties/ als de ‘uitvinder’ van de kernkwaliteiten en -kwadranten dat de kwaliteiten een diepe uiting van iemands innerlijke zelf is. Naast de praktische uitleg van de methode geeft het boek ook een inspirerende visie op de ontwikkeling van mensen (in organisaties). Ik ben er …

Zó bepalend is de band met je moeder voor jouw vermogen tot verbinden

Familiesystemen-expert Els van Steijn: zó bepalend is de band met je moeder voor jouw vermogen tot verbindenEen relatie is als een samenwerkingsverband. Het is een constante uitwisseling van geven en ontvangen. Zo krijg en geef je aandacht, steun, verzorging, een dak boven je hoofd, gezelligheid en seks. Dat kan warm en liefdevol zijn. Maar dat …

Zo werkt de relatie met je vader door in jouw leven

Familiesystemen-expert: zo werkt de relatie met je vader door in jouw levenVan je vader krijg je je natuurlijke daadkracht mee, míts hij op de juiste plek boven jou in het familiesysteem staat. Heb je hem zijn plek als vader ontzegd? Dan ontstaan bewijsdrang en een eindeloze zoektocht naar erkenning. Maar hoe herken je dan het verschil tussen …

Het geweten

De werking van het geweten is de belangrijkste bijdrage van Bert Hellinger aan het systemisch werk. Hij heeft ontdekt dat er verschillende gewetens bestaan: het ‘persoonlijke geweten’ dat voelbaar is, het ‘collectieve geweten‘ en tot slot het ‘spiritueel geweten’, dat de voorgaande andere gewetens overstijgt.Het geweten staat in dienst van onze behoefte om ergens bij te …

De kracht van woorden

Rabbi Yaakov Yizchak Ruderman legt uit dat de impact van woorden die in deze wereld hebben schromelijk wordt onderschat. Dit geldt zowel in het doen van mitswes als het doen van zonden [awerot]. Iemands woorden – dat wordt in later in dit artikel wel duidelijk– heeft de kracht om de aandoening te veranderen die inderdaad toemah [onreinheid] veroorzaakt. De kracht van woorden wordt …

Familie-opstellingen

In deze tijd hoor je heel veel over familieopstellingen! Mede ook door het prachtige boek ‘de Fontein’ van Els van Steijn, waar ik zelf een prachtige e-learning over gemaakt heb. 13 jaar geleden deed ik er twee opleidingen op het gebied van het gedachtengoed van Bert Hellinger, familiesystemen en opstellingen.Ik pas het volop toe in …

Familiebreuk en levenslang pesten

Onderstaand artikel kwam ik tegen op de website http://seriepesten.nl/in-families1/In mijn praktijk kom ik nogal eens tegen dat iemand gepest is in het gezin van herkomst. Ook binnen familiebedrijven kan dit een onzichtbare factor zijn, die onder de waterlijn een rol speelt.Dit artikel laat extremiteiten zien, maar is daardoor misschien een spiegel waarin – wanneer ik …

Pesten in gezin en familie

Onderstaand artikel kwam ik tegen op de website http://seriepesten.nl/in-families1/In mijn praktijk kom ik nogal eens tegen dat iemand gepest is in het gezin van herkomst. Ook binnen familiebedrijven kan dit een onzichtbare factor zijn, die onder de waterlijn een rol speelt.Dit artikel laat extremiteiten zien, maar is daardoor misschien een spiegel waarin – wanneer ik …

Pesten door broers en zussen

We horen veel over pesten op school. Er zijn boeken, video’s, programma’s en workshops over hoe studenten en leraren pesten kunnen tegengaan. Maar er is een ander soort pesten – mogelijk veel schadelijker – dat vaak over het hoofd wordt gezien: pesten tussen broers en zussen. auteur: Eileen Kennedy-Mooredatum: – website: https://dut.psychology-ifk.com/ In een landelijk …

Edwin Friedman – A Failure of Nerve

Een van de meest verhelderende boeken over leiderschap die ik de afgelopen jaren heb gelezen, is het boek A Failure of Nerve van Edwin Friedman. Onlangs heb ik een korte samenvatting gemaakt van de inzichten van het boek om te delen met enkele opkomende leiders in Coram Deo. samenvatting van: Bob Thune datum: 6 juni …

Pesten door broer of zus

Pesten door broer/zus verhoogt kans op psychotische stoornis met 300%Mensen die tijdens hun jeugd gepest werden door broers of zussen lopen drie maal zoveel kans op het ontwikkelen van psychotische stoornissen zoals schizofrenie tijdens hun adolescentieperiode, volgens nieuw onderzoek door de University of Warwick. auteur:vertaling: Arnouddatum: 2018website: https://www.leefbewust.com Hoe meer kinderen betrokken zijn bij pesten …

Narcistisch misbruik door organisaties, een onderbelicht fenomeen

auteurs: Dirk Anton van Mulligen en Kim Castenmillerdatum: 01 juni 2020website: https://betterleadership.nl/ 1 juni is de internationale dag van de bewustwording van narcistisch misbruik. In 2012 wijdden we slechts twee bladzijden in ons boek aan dit onderwerp. Wat bleek? Er kwamen veel reacties juist op die twee pagina’s. Het komt meer voor dan je denkt …

Lean in – Hoe komt het dat vrouwen worstelen met succes?

Lean in is een boek van Sheryl Sandberg en gaat over vrouwen, werk en de weg naar succes. Hoe komt het dat vrouwen worstelen met succes? In haar boek Lean in geeft Sheryl Sandberg praktische adviezen over onderhandelingstechnieken, het bouwen van een carrière, stellen van grenzen en de mythe om alles te doen los te laten. Sheryl Sandberg …

Waarom wij alsnog ‘Lean In’ moeten lezen

Waarom hebben zo weinig Nederlandse vrouwen (en mannen) Lean In gelezen? Het boek waarin Sheryl Sandberg, chief operating officer van Facebook, de positie van vrouwen in het bedrijfsleven analyseert en carrièreadviezen geeft. Het boek verscheen in maart, toen ons gezin nog in Boston woonde. Sandberg was overal. In boekhandels, in debatten, in de media, in gesprekken. Wekenlang. …

Lean in – vrouwen, werk en de weg naar succes

Sheryl Sandberg, topvrouw bij Facebook, schreef een bestseller over het geklauter op een klimrekHet is nog steeds hetzelfde liedje: een man ziet een mooie vrouw lopen. Twijfelt hij of zijn kaaklijn wel scherp en zijn borstkas imposant genoeg is om haar te versieren? Welnee, hij gaat erop af onder het motto ‘niet geschoten is altijd …

Malcolm Gladwell – Het beslissende moment

Het beslissende moment – Hoe je het verschil kunt maken is geschreven door Malcolm Gladwell. In dit boek krijgen we een veelheid aan voorbeelden waarin de auteur laat zien wat het betekent om een kantelmoment te bereiken. Als we proberen een idee, houding of product te verkopen zullen we onze toehoorders, onze klanten, onze medewerkers over …

Man-Vrouw in het bedrijf

Luister de Podcast behorend bij de PowerPoint over het Man-Vrouw verschillen in het bedrijf.

Geneogram

Het handboek van Phoenix Opleidingen Utrecht PASSE-PARTOUT staat vol met begripsomschrijvingen. Begrippen die in mijn vak als coach gebruikt worden en in de persoonlijke ontwikkeling van mensen noodzakelijk zijn, ter bevordering van het bewust-zijn en gewaar-zijn. Het boek is zorgvuldig geschreven door mijn leermeesters Wibe Veenbaas, Morten Hjort, Mirjam Broekhuizen en Mirjam Dirkx. (871 pagina’s, …

10 vragen bij een afscheid

Twee keer tien vragen bij overgangen (jaarwisseling, verjaardag, baanwissel, relatie, geboorte, overlijden, verhuizing, jubileum, bij transitie) TERUGKIJKEND:1) Wat heb ik meegemaakt hoogtepunten, dieptepunten? 2) Welke verwachtingen/zorgen zijn uitgekomen?  Welke niet? 3) Wat heb ik ontdekt over mijzelf?  Wat over de ander? 4) In welke valkuilen ben ik gestapt?  Welke niet? 5) Welke uitdagingen ben ik aangegaan? …

Verstrek Jezelf in de relatie

Versterk jezelf in de relatie door te kijken naar wie je bent, wat je wilt en waarom je doet wat je doet in jouw relatie. Doe je in bepaalde situaties wat je van plan was? Hoe ziet je partner je? Ben je jezelf of pas je je aan? Dineke van Kooten wordt geconsulteerd als: * …

Mannelijke en vrouwelijke spelregels

In Touch women resource management geeft organisaties advies om de kwaliteiten van mannen én vrouwen bewust in te zetten. Organisaties die de kwaliteiten bewust inzetten, presteren beter. Wetenschappelijke onderzoeken bewijzen dit keer op keer. Een gevarieerde samenstelling in een team biedt nu eenmaal innovatieve kracht en maakt dat besluiten vanuit een breder perspectief worden genomen. Een evenwichtige balans …

Man-Vrouw zijn – Anastasia Kellermann

Anastasia Kellermann laat vanuit 2Lead4Us het verschil zien tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Het Sustainable Leadership model, het 4USTM model is een leerproces dat leiders faciliteert om duurzaamheid te integreren in hun werk en in de kernactiviteiten van de organisatie, door middel van ‘duurzaam leiderschap’. De verschillen in competenties zijn: Mannelijke duurzame competenties Vrouwelijke duurzame competenties …

Grip op familie

Grip op Familie is mogelijk door onderhuidse processen te herkennen en te bespreken. Hiervoor moet je antennes krijgen en ervaring op doen. Een familie of vrienden zijn niet altijd zo makkelijk en het kost inspanning om je als familie of als vriendengroep te ontwikkelen tot een niveau waarop iedereen zijn kwaliteiten inzet. Het gevolg is een prachtig product, waar men met …

Paradigma’s (Burrell & Morgan)

Dit model van organisatie analyse, ontwikkeld door Burrell en Morgan classificeert sociologische theorieën langs de twee orthogonale dimensies van de regelgeving tegen verandering en subjectiviteit versus objectiviteit (Burrell & Morgan, 1979). Er is interne consistentie mbt elk paradigma, mbt veronderstellingen over individuen, groepen, verenigingen, doelstellingen van studie en geaccepteerde vormen van bewijsmateriaal. Echter, elke cluster verwaarloost, …

Schapen en leiderschap

Onze omgeving laat al zoveel zien wat we wel of niet moeten doen, als we leren kijken. Maar vaak gaan we – vanuit onze eigen angsten en verwachtingen – zomaar aan de slag.Stil staan en kijken, zien en luisteren zijn bijzondere instrumenten die ons (als we niet blind of doof zijn) allemaal zijn gegeven. Boer …