Onderwerp: Compendium

Topsporters en succesvolle ondernemers

In mijn praktijk zie ik met enige regelmaat succesvolle mensen. Het valt mij op dat daar regelmatig gewezen topsporters en succesvolle (jonge) ondernemers of investeerders bij zitten.Die mensen komen bij mij om op een enerverende manier een spiegel voorgehouden te krijgen. Want ergens hebben ze het gevoel dat ze ondanks hun succes (veel geld, prachtige …

Mannen en vrouwen hebben elkaar nodig!

Waarom zijn er liefdesrelaties en huwelijksrelaties? Omdat je aan en van elkaar te leren hebt, zodat je individueel tot je wezenlijke bestemming komt!Man-vrouw verschillen zijn noodzakelijk! Want in die dynamiek komen we ten diepste tot ons recht!Dat is een eeuwenoude wijsheid, bekend bij alle oude volken. In mijn optiek ontwikkelt de relatie zich in drie …

Bewustzijns niveaus

Kazimierz Dabrowski (1902-1980) een Poolse psycholoog, psychiater en arts, die vooral bekend is geworden om zijn theorie van “positieve desintegratie” als een mechanisme in persoonlijkheidsontwikkeling, heeft vijf stadia van persoonlijke ontwikkeling weergegeven. Deze theorie is voor mijn werk heel goed in de praktijk te brengen en inzichtgevend. Daardoor begrijp ik mijzelf en de ander veel beter. …

Volwaardig leven

Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik dacht dat als ik maar snel mijn probleempjes oplos, ik dán kan gaan léven en mijn huisje, boompje en beestje vorm kan geven.Gaandeweg leer ik dat leven eigenlijk wakker worden betekent en dat dat een lang proces is. Wakker worden wil zeggen dat ik groei …

Denken, voelen en willen in een samenleving

DIT ARTIKEL IS NOG IN ONTWIKKELING In het vorige artikel op deze website wordt besproken hoe denken, voelen en willen uitdrukkingsvormen van de ziel zijn en wat daarvan de gevolgen zijn voor het individu.Op deze pagina wil ik aandacht besteden aan de gevolgen voor een samenleving. Wanneer deze drie uitingsvormen niet in evenwicht zijn, ontstaan …

Denken, voelen en willen

DIT ARTIKEL IS NOG IN ONTWIKKELING Het denken, voelen en willen bepalen onze binnenwereld. In de buitenwereld drukken we ons uit. Hoe we dat doen, dat komt vanuit die binnenwereld.Denken, voelen en willen kunnen we zien als 3 uitingen van de ziel. Het lichaam is in tegenstelling tot de ziel en de geest wel waarneembaar en …

Theologie, psychologie en fysiologie

Ik ben elke keer weer onder de indruk hoe het grote zichtbaar is in het kleine, hoe alles met alles samenhangt en ten diepste dezelfde wetmatigheden heeft. Niets is – als het in evenwicht is – met elkaar in strijd. Als je iets x tot de 32ste macht uitvergroot dan ontdek je structuren, die dezelfde …

Serendipiteit, synchroniciteit en entropie

In zijn boek ‘De andere weg, naar een psychologie van spirituele groei’ heeft dr. M. Scott Peck, het over serendipiteit, synchroniciteit en entropie met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling van elk individu. (zie E-learning ‘Psychologisch en spiritueel groeien – de andere weg’) Ik wil deze woorden hier in het kort uitleggen met behulp van een …

De vier functies van C.G.Jung

De vierdeling van de universele archetypen in de Mens, Vuur Water, Lucht en Aarde worden door C.G.Jung vertaald naar de Intuïtie, Gevoel, Denken en Gewaarworden functies. Dit betreft geen energetische indeling of de hiërarchische indeling van Geest, Intellect, Emotie en Lichaam, maar de vier verschillende cognitieve ego-oriëntaties. Na onderzoek leerde Jung dat het niet zozeer gaat …

Van seksualiteit naar spiritualiteit

In diverse podcasts en e-learnings heb ik het een en ander verteld over seksualiteit. In een andere podcast vertel ik wat de contactcirkel is: Voor deze pagina wil ik vooral aandacht vragen voor een paragraaf uit het boek van John Welwood ‘Liefde geven, liefde ontvangen. Waarom ontvangen zoveel moeite kost’. Over dit boek heb ik …

Lemniscaat van de communicatie

Op de pagina Mannen en vrouwen hebben elkaar nodig! op deze website, geef ik een uitgebreide uitleg (podcast en powerpoint) over mijn belangrijkste inzichten met betrekking tot het doel van de liefdesrelatie.Op die pagina staat ook een figuur die inzichtelijk maakt hoe de communicatie binnen een relatie verloopt. Deze figuur is hieronder verder uitgewerkt/opgebouwd.John Welwood …

Lichaam, ziel en geest

Steeds meer ontdek ik in mijn leven en mijn werk hoe belangrijk een balans is tussen lichaam, ziel en geest.Want hoe meer deze drie in balans zijn, hoe daadkrachtiger ik ben.Hoe meer deze drie in balans zijn, hoe beter ze kunnen samenwerken en hoe informatie uitgewisseld wordt. Door de samenwerking tussen geest en ziel, ontwikkel …

Hyper-prikkelbaarheid / Over-excitabilities van hoogbegaafden

Michael Piechowski en Dr.Kazimierz Dabrowski leerden mij veel over wie ik ben.Dabrowski hielp mij door zijn “Positive Disintegration Theory” en de daarbij behorende vijf ontwikkelingsniveaus. (https://www.dinekevankooten.nl/archief/dabrowski-en-de-positive-disintegration-theory/)Piechowski liet mij mijn 5 verschillende belevingskanalen ontdekken, waardoor ik mij niet zo vreemd voelde, maar begreep waarom ik makkelijk verwijten kreeg van TE VEEL, te intens, te beweeglijk, teveel vragen, etc: …

Hoogbegaafd en misdiagnoses

Er zijn vele lijstjes die kenmerken van hoogbegaafden weergeven.Uit alle theorien en uit de praktijk maak ik op dat Hoogbegaafden: EN Hoogintelligent EN Hoogsensitief EN Hoogseksueel EN Hoogspiritueel zijn. Het Triadisch Interpedentiemodel Franz Josef Mönks (uit 1984) is geïnspireerd op het ‘Drie ringen concept’ van Joseph Renzulli (1978) en laat zien dat naast een hoge intelligentie, een groot …

Hoogbegaafd of slim

Het verschil tussen Slim, hoogintelligent en Hoogbegaafd. Dat wil iedereen wel op een bepaald moment.Maar lijstjes zijn gevaarlijk, omdat ze precies teweeg kunnen brengen wat je niet wilt: stigmatiseren.De bedoeling van lijstjes is dat het inzicht geeft. De bedoeling is niet dat het lijstje een wet van Meden en Perzen wordt. Een lijstje wat jaren …

Hoogbegaafd en Misdiagnoses

Hoogbegaafden krijgen vaak een misdiagnose. Het lijkt soms wel of er meer misdiagnoses in de gewone hulpverlening wordt gegeven, dan dat men constateert dat iemand hoogbegaafd is. Dat komt vooral door de grote onbekendheid in het reguliere circuit mbt hoogbegaafdheid. Er wordt nog teveel gedacht dat hoogbegaafdheid een luxe probleem is en als je dat …

Ouder, Kind, Volwassen

Transactionele Analyse (TA) gaat uit van het idee dat mensen al vroeg in hun jeugd bepaalde gedragspatronen ontwikkelen (levensscript). TA biedt mogelijkheden om eigen gedrag en emoties te onderzoeken en autonomie te verwerven. Het onderscheiden van het Kind, de Volwassene en de Ouder in onszelf is vaak zeer verhelderend. Het Ouder-Volwassen-Kind model verheldert de interne …

Hoogbegaafd en werk

Hoogbegaafden zijn over het algemeen harde werkers.Een paar valkuilen voor hoogbegaafden op het werk zijn:* Ze nemen zichzelf als norm – waardoor ze dat makkelijk ook van anderen verwachten* Ze hebben een compleet beeld van wat ze zouden kunnen doen, zonder met tijd en collega’s rekening te houden. Waardoor het voor de omgeving bijna niet …

Hoogbegaafd en IQ

Het IQ is geen waarde is die je kunt vergelijken met lengte, gewicht, leeftijd of andere opjectief meetbare eigenschappen van je kind. Het is een waarde die toegekend wordt aan een persoon op basis van de antwoorden op een aantal onderdelen van een test. Website: https://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/ De waarden zijn genormeerd, dat wil zeggen dat de waarden …

Hoogbegaafd en vragen stellen

Een van de wezenskenmerken, zou ik bijna zeggen, van een hoogbegaafde is dat hij/zij vragen stelt, omdat een hoogbegaafde van nature nieuwsgierig is. Nieuwsgierig naar het hoe en waarom en waardoor en waartoe en waarmee en waarin, etc.Moeilijke, ingewikkelde, gedetilleerde, specifieke vragen, maar ook simpele vragen, waarvan een ander verbaasd is dat die gesteld wordt, …

Contact maken (contactcirkel)

Wij zijn sociale wezens. De één wat meer dan de ander. Maar toch. Slechts weinigen leven geheel teruggetrokken op een eigen eiland. We staan hoe dan ook in contact. Toch lukt het de één beter om dat contact uit te bouwen en te verdiepen en heeft de ander al moeite om de basis voor echt …

De stroom van het Leven

De stroom van het Leven brengt je bij je werkelijke bestemming.Dat wat ik in mijn leven meemaak, is de bedoeling. Dat wat ik in mijn leven meemaak, kan ik als volwassene aan! Door wat ik in mijn leven meemaak, kom ik daar waar waar ik moet zijn. Kijk maar naar allerlei bijbelverhalen waarin dat zichtbaar …

Yin en Yang – onze sinus en cosinus

Bij het woord Taijitu gaat er vast geen belletje rinkelen, maar zeg ‘yin en yang’ en er komt ongetwijfeld een plaatje in je hoofd naar boven. Dit van oorsprong oosterse symbool is bij ons zo bekend dat we haast kunnen dromen hoe deze eruit ziet, maar over de betekenis en het verhaal erachter weten we vaak een …

Hoogbegaafd – Typen werknemers

George T. Betts and Maureen Neihart hebben profielen voor getalenteerde leerlingen opgesteld. Deze profielen verschaffen informatie over gedrag, gevoelens en behoeften van verschillende typen begaafde en getalenteerde leerlingen. Ze dienen als basis voor een theoretisch concept van waaruit inzicht verschaft kan worden. Dit leidt tot een beter begrip en is van belang voor het stimuleren …

Drama creëren (kind) en Winnaar (volwassen) zijn

Transactionele Analyse (TA) is een sociale psychologie die is ontwikkeld door Eric Berne, MD (1910-1970). Berne’s theorie bestaat uit bepaalde sleutelconcepten die TA-professionals gebruiken om cliënten, studenten en systemen te helpen bij het analyseren en veranderen van interactiepatronen die belemmeren bij het behalen van levensdoelen. (bron: ITAAworld.org). In 1966 antwoordde Berne op de vraag: ‘Wat is …

Hoogbegaafdheid – kenmerken

Maud van Thiel heeft een mooi overzichtelijk lijstje gemaakt van wat hoogbegaafdheid is en wat de kwaliteiten en valkuilen daarvan voor het werk zijn.Met de kantekening dat lijstjes geen Wet van Meden en Perzen zijn, maar alleen dienen om dingen inzichtelijk te maken.

Geweldloos Communiceren

De psycholoog Marshall Rosenberg (1931-2015) heeft zich jarenlang verdiept in de vraag hoe hij mensen kon helpen om hun vermogen om vrede te stichten te vergroten. Rosenberg leerde ons: geweldloze communicatie (of Nonviolent Communication) Voor mij sluit het fantastisch aan bij de Winnaardriehoek van de Transactionele Analyse. (https://www.dinekevankooten.nl/archief/drama-creeren-kind-en-winnaar-volwassen-zijn/ en https://www.dinekevankooten.nl/archief/coaching-ouder-kind-volwassen/) De Volwassene die weet wie …

Contactcirkel

De contactcirkel betekent veel in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, maar ook in dat van mijn klanten. Later vertel ik dit verhaal….

Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten en kernkwadranten Een goede manier om je sterke en je zwakke (groei)punten helder te krijgen, is om je kernkwaliteiten op een kernkwadrant in kaart te brengen. Dat is een veelgebruikte, heldere en toegankelijke methode die je ook kunt gebruiken om conflicten met anderen te analyseren. Wat zijn kernkwaliteiten?Kernkwaliteiten zijn volgens bedenker Daniel Ofman de specifieke sterktes die iemand …

Hechten en onthechten

Hechten en onthechten, de 2de stap in de contactcirkelWanneer je als jong kind in de eerste 4 jaar van je leven niet goed gehecht bent, heeft dat gevolgen. Je kiest dan bij voorbaar eerder voor onthechtingsgedrag, dan voor de hechting. Een veilige hechtingsrelatie is van wezenlijk belang voor een gezonde ontwikkeling van een kind.  Er …

IJsberg – jezelf kennen

Ten volle leven, gaat niet van de een op de andere dag. Daar gaat een zoektocht, een persoonlijke ontwikkeling aan vooraf.Ten volle leven gaat zich ontvouwen als ik mijzelf bewust ken, als mijn bewustwording zich vergroot.In het plaatje bij dit artikel maak ik gebruik van 3 moddelen tesamen: 1) Het IJsbergmodel van de Amerikaanse psycholoog …

Doen, hebben, waarderen

Leven of sterven? Diepgaand veranderen of langzaam sterven?Als kind moet ik mijzelf ont-wikkelen. Dat doe ik door naar anderen te kijken, te luisteren en met anderen te ervaren hoe het is om te genieten, te spelen en te stoeien. Ik leer wat ik nodig heb om te hebben, te kunnen en gewaardeerd te worden en …

Liefdesstromen in kaart gebracht

De rollen tussen mannen en vrouwen zijn netjes verdeeld. Op emotioneel en rationeel vlak houden zij elkaar in evenwicht, als communicerende vaten. Vrouwen functioneren en communiceren vanuit hun hart (B). Mannen vanuit het hoofd (A) en de sexuele drift (C). Zo is het klassieke beeld en de algemene overtuiging. Kijk om je heen, naar je …

Machts-ontwikkeling

Vormen van machtsontwikkeling zijn soms handig om te weten. Zeker wanneer je aan een nieuwe baan begint. We vinden macht vaak een vies wordt. Maar macht laat ook zien wat er gebeurt wanneer je je juiste plek in neemt. Want als ik een nieuwe baan krijg en het bedrijf helemaal nieuw is, mag ik als …

Man van Mars – Vrouw van Venus

John Gray leerde ons door zijn boeken veel over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Volgens John Gray komen mannen van Mars en vrouwen van Venus. Hierdoor zijn er verschillen en begrijpen ze elkaar lang niet altijd. Zaken die een man vanzelfsprekend vind, zijn dat voor een vrouw totaal niet en andersom. John Gray benoemt …

Man – Vrouw verschillen

Vanuit het boek ‘ MIJN ANDERE LIEF vrouwelijk en mannelijk in de mens’, Hannah van Buuren, Uitgever: Sigma & de Ster, ISBN 9789065563019, 154 pagina’sMan en Vrouw zo verschillend, naar lichaam, ziel en geest.Je bewust worden van deze verschillen zetten je niet vast, maar geven je veel vrijheid, veel inzicht, waardoor je bewust-zijn vergroot wordt.Daardoor dient …

Afsplitsing – overlevings-mechanisme

Van Franz Ruppert leerde ik: op het moment dat ik als kind een voor mij vervelende situatie meemaak, ik split:Ik split in een deel dat zich verstopt en een overlevingsdeel. Het overlevingsdeel van mij zorgt dat het verstopte kind nooit meer zoiets mee hoeft te maken.Het verstopte kind, blijft stilstaan op de leeftijd waarop het …

Angst

Je ervaart in bepaalde situaties steeds weer een beklemmend gevoel. Een gevoel dat je belemmert in je doen en laten. Onprettig ook, het refereert aan iets in jezelf. Aan een dieper gevoel, aan angst wellicht. Maar angst voor wat? Het antwoord daarop heb je niet zomaar. Logisch. Het is van jou, diep weg en eng …

Onbewust Onbekwaam

Het model van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam is ontstaan in de jaren zeventig. Het is onduidelijk wie het model heeft ontwikkeld. Het model beschrijft de verschillende fases die je in een persoonlijk ontwikkelingsproces doorloopt. Dit geldt voor elk leerproces. Voor het voelen en snappen hoe het werkt kun je piano leren spelen of leren autorijden …

Systemisch werken – regels voor het dagelijks leven

In mijn opleidingen tot systemisch werken, leerde ik dat voor organisatie, families en individuen 4 leefregels belangrijk zijn. Het is als een tafel met vier gelijke poten, die heel stabiel staat. Als de poten ongelijk zijn, blijft wat op de tafel ligt niet vanzelfsprekend liggen. De vier poten zijn:1) De balans van geven en nemen2) …

Hoogbegaafd – Typen partners in liefdesrelatie

George T. Betts and Maureen Neihart hebben profielen voor getalenteerde leerlingen opgesteld. Deze profielen verschaffen informatie over gedrag, gevoelens en behoeften van verschillende typen begaafde en getalenteerde leerlingen. Ze dienen als basis voor een theoretisch concept van waaruit inzicht verschaft kan worden. Dit leidt tot een beter begrip en is van belang voor het stimuleren …

Voelen voor jezelf (b)

Voelen en denken voor een ander, dat gaat ons makkelijk af, omdat we dat vanaf onze geboorte instinctmatig doen. Daar lees je over op mijn blog: Voelen-voor-de-ander. Voelen en denken voor mijzelf moet ik gedurende mijn leven leren. Die ontwikkeling start met name in mijn puberteit als het goed is. Gedurende mijn leven maak ik …

Voelen voor de ander (a)

Veel mensen raken burn-out doordat ze vooral zorgen voor de ander en niet zorgen voor zichzelf.Als jong kind leerde je dat al. Je leerde reageren op je moeder, zodat je verzekerd was van haar zorg.Daarvoor moest je niet jezelf voelen, maar vooral haar voelen en je daaraan aanpassen. Voelen en denken voor de ander, is …

Liefdesstrijd – Oorlogsstrijd

De Amerikaanse psycholoog John Gottman heeft decennia lang onderzoek gedaan naar de reden waarom sommige relaties stand houden en anderen niet. Hij onderbouwt mijn gevoel waarom ruzie maken in een relatie noodzakelijk is. Er komt ruzie als je elkaar niet begrijpt, als je je machteloos voelt. Je kunt iets niet duidelijk maken aan de ander …

Man-Vrouw verschillen in relaties (David Deida)

Persoonlijke posities en relationele rollenDe invulling van het partnerschap is vaak gestoeld op de voorbeelden die we hebben meegekregen. We kopiëren ze of vermijden ze soms bewust. Vaker nog nemen we de elementen die ons passen mee in onze eigen relatie en voegen die samen met die van de partner. Die heeft immers ook een …

Man-Vrouw kenmerken (Weisfelt)

Verschillen tussen mannen en vrouwen? Ik vond het onzin. We zijn gelijk, hebben alleen een ander lichaam. Toen mijn ‘vrouw zijn’ in mij rond mijn 50ste begon te ontwaken, ben ik op zoek gegaan door veel te lezen en veel opleidingen te doen, maar ook door coaching. Wat zijn de man/vrouw verschillen? Zijn die wel …

Matroesjka (Baboesjka)

Een matroesjka (Russisch: Матрёшка), in het Nederlands vaak foutief ook baboesjka genoemd, is een holle houten pop die onderdeel is van een reeks steeds kleinere in elkaar passende poppen. De poppen kunnen opengemaakt worden door middel van een naad in de “buik”, behalve de kleinste, die vaak als baby is beschilderd. Een matroesjka bestaat doorgaans uit zeven of acht …

Zintuigen en liefde

Zintuigen in de liefde zijn belangrijk. Ze zorgen dat we elkaar zien, ruiken, proeven, voelen en horen.Als zintuigen gebukt gaan onder nare ervaringen, worden het slagwapens. Dan gebruik ik ze om te controleren, te etiketteren, mezelf op te dringen of te labelen. Hiermee zet ik mij zelf en de ander gevangen.Zintuigen in de relatie kunnen …

Geneogram

Voor je persoonlijke ontwikkeling is het maken van een geneogram (of genogram) erg belangrijk. Elke familie heeft een eigen geschiedenis, waarmee je bewust of onbewust opgroeit. Door een geneogram te maken wordt de geschiedenis zichtbaar. In gesprekken met familieleden kunnen hele waardevolle gebeurtenissen ontdekt worden. Uitleg over een geneogram vind je in de podcast (hieronder) …

Friends with benefits of fastfood relatie

Ik gooi een beetje de knuppel in het hoenderhok. Dat doe ik omdat ik iedereen een relatie gun in de ware betekenis van het woord.Wat is dan een relatie in de ware betekenis van het woord? Voor mij is dat je in de relatie aan en door elkaar groeit om die persoon te worden, die …

Componenten van een gezonde relatie

Tijdens mijn vele opleidingen, mijn relatiecoachingsessies en in mijn eigen leven ben ik op zoek naar wat nu een relatie vormt en uit welke onderdelen een relatie nu eigenljik bestaat. Ik denk dat het me gelukt is om dat vorm te geven in een overzichtelijk schema: We hebben allerlei niveaus van relaties. Die niveaus ontwikkelen …

Relatie wordt gevormd door:

Door mijn eigen leven, als coach van (hoogbegaafde) individuen, van relaties, kom ik achter de complexiteit van het leven als je er in zit en van de eenvoud, wanneer je er heel even vanuit een helicopterview naar kijkt.Zo ontdekte ik dat er een volgorde is waarin de dingen ontstaan en gevormd worden.Die biologische volgorde is …

Introspectie en reflectie

Introspectie of zelfreflectie is een activiteit waarbij de eigen gedachten, gevoelens en herinneringen tot onderwerp van overdenking gemaakt worden. Introspectie is het reflecteren of doorgronden en herkennen van processen die bewust en onbewust plaatsvinden binnen de eigen psyché. Voor mij moet introspectie snel gevolgd worden door reflectie. Want introspectie is een naar binnen gekeerd proces. …

Hyper-prikkelbaarheid / Over-excitabilities

Uit steeds meer onderzoeken komt dat – ondanks enorme cultuurverschillen – de HP(V) testen erg betrouwbaar zijn. Deze testen (gebaseerd op het gedachtengoed van Michael Piechowski en Dr.Kazimierz Dabrowski) maken de Hyperprikkelbaarheden van iemand goed inzichtelijk, alsdus het 14de hoofdstuk van het boek ‘Leven met intensiteit‘. Lees hierover ook: https://www.dinekevankooten.nl/archief/hyperprikkelbaarheid-overexcitabilities-van-hoogbegaafden/ In dat hoofdstuk wordt ook …

Invloed van oude gebeurtenissen

Oude gebeurtenissen zijn van invloed op het leven van vandaag. Het brein (en met name de prefrontale cortex) heeft een grote invloed op mijn reactie.Die invloed is onbewust en vaak instinctmatig. Het schema en de podcast helpen je om te ontdekken hoe je daar meer grip op krijgt! Een voorbeeld voor het schema hier boven:(A) …

Hoogbegaafd en muze

Ik kom in mijn werk met hoogbegaafden nog wel eens tegen, dat een hoogbegaafde iets heeft met een collega, een sportmaatje, ed. Hij/zij is dan bang de eigen partner te kort te doen en te moeten opbiechten dat het lijkt dat hij/zij verliefd is op een ander. Als we het dan samen uit zoeken en …

Kernkwaliteiten en je geschiedenis

Daniel D. Ofman schrijft in zijn boek ‘Kwaliteit en bezieling in organisaties/ als de ‘uitvinder’ van de kernkwaliteiten en -kwadranten dat de kwaliteiten een diepe uiting van iemands innerlijke zelf is. Naast de praktische uitleg van de methode geeft het boek ook een inspirerende visie op de ontwikkeling van mensen (in organisaties). Ik ben er …

Levensgeschiedenis

Uit steeds meer wetenschappelijk-brein onderzoek blijkt dat het kennen van je levensgeschiedenis van belang is om gelukkig te worden.Dat komt omdat het kennen van je levensgeschiedenis je bewustzijn enorm vergroot. Waardoor ik niet meer instinctief (vanuit het onderbewuste) op gebeurtenissen in mijn leven reageer, maar vanuit een bewuste keuze. Luister voor verdere uitleg naar deze …

Oordelen en projectie

Oordelen, tegels en regels maken mijn leven steeds minder leefbaar, omdat ik me aanpas en doe wat ik denk dat anderen van mij vragen.

Afwijzing in het leven (Jan Geurtz)

Van Jan Geurtz (schrijver van boeken over liefde) leerde ik dat elk mens zich op een moment na zijn geboorte afgewezen voelt.Op het moment dat ik geen borstvoeding meer krijg, denk ik niet: daar ben ik nu te groot voor! Maar denk ik dat ik het niet meer krijg omdat ik niet goed genoeg ben. …

Leefregels

Voortbordurend op wat er in de blog ‘Afwijzing in het leven (Jan Geurtz‘ gezegd wordt, is de volgende stap: hoe gaan we met leefregels om.Leefregels creeeren een werkelijkheid die gaat over ZO hoort het en ZO moet het! Daar kan je vanuit vrijheid, maar ook vanuit gevangenschap op reageren. Vrijheid levert een open hart op, …

Gelukkig leven – Waarom lukt het (niet)?

Gelukkig zijn en gelukkig leven willen we allemaal. We denken dat we dat kunnen organiseren door veel te hebben, veel te doen of te zorgen dat andere mensen positief over ons praten! Maar dat is erg kwetsbaar. Als ik niets meer heb, als ik niets meer kan, of als mensen niet zo tevreden over mij …

(Over)Leven

Overleven doen we allemaal. Dat leren we als kind. We moeten als kind leren leven en daarin gaat het meestal goed en gaat soms wat fout (minder goed, niet leuk, fout, erg fout, dramatisch fout). Wanneer er iets niet goed gaat, leren we te overleven, want dat wat niet goed ging, willen we nooit meer …

Zelfkennis (Johari-venster)

Zelfkennis is belangrijk en niet vanzelfsprekend. Zelfkennis moet je ontwikkelen. Je krijgt door allerlei omstandigheden informatie over jezelf, als je daarop reflecteert. Zelfkennis is dat wat je weet over jezelf en dat wat de ander weet over jou. Wat de ander weet over mij, kan ik door feedback ontdekken. Ik kan ook dingen over mijzelf …

Jezelf kennen

Jezelf kennen is geen vanzelfsprekendheid. Jezelf kennen is een proces van leren.In de ontmoetingen met de ander en wat dat met mij doet, vind ik stukjes van mijzelf.Door de situaties die ik meemaak en verrast en soms ontmoedigd wordt door mijn reacties, ontdek ik mijzelf.Door de situaties die ik meemaak waardoor ik verrast en soms …

Leven en Liefhebben

Leven is Liefhebben. Liefhebben is Leven. Leven, liefhebben en status quo gaan niet samen. De status quo moet er voorzorgen dat het allemaal zo goed blijft gaan als dat het nu doet. Je waardeert dat wat je nu hebt en je wilt dat het liefst zo lang mogelijk zo houden (status quo bias). Maar dat …

Levensweg

Het leven ligt niet vast, is niet vooraf uitgestippeld. Dat maakt het interessant en ongrijpbaar tegelijk. We ontwikkelen voortdurend als individu en sociaal wezen. Je bent daarmee de belangrijkste speler op je eigen levensweg. Onze beschikbare levensenergie vormt de basis voor de diepere band die we met anderen ontwikkelen. Via voelbare liefdesenergie maken we de …

Leven met open en gesloten hart (2)

In een vorige blog was te leven waarom en wanneer mijn hart open of gesloten is. Kijk op deze pagina,Mijn hart is open als ik gebruik maak van NIVEUA, ANNA, LSD, DIK, OEN en OMA. Daar waar dat niet lukt, is mijn hart gesloten en stokt het leven. Daar ligt nog een stukje van mijn …

Stromen van een open en gesloten hart (1)

Ons hart is door allerlei gebeurtenissen uit de kinderjaren vaak gesloten. Wanneer mijn hart gesloten is ga ik vergelijken, ga ik veroordelen en ervaar ik weerstand. Ik val terug op wat ik altijd deed, waardoor ik ook krijg wat ik altijd kreeg. Wanneer we volwassen zijn en rond ons 23ste onze prefontale cortex is ontwikkeld …

Zelfkennis (Oedipale driehoek)

Waarom doe je wat je doet? En waarom doe je het zoals je het doet? Wezenlijke vragen. Vanuit zelfinzicht en zelfbewustzijn ben je in staat keuzes te maken en volgende stappen te zetten. Ontdek je verleden, nieuwsgierig en met open vizier. Ga terug naar de voorbeelden die je vormden. Om verder te komen en om …

Voelen

Om te weten wat je echt voelt, heb je bewust-zijn nodig.Wanneer er bewust-zijn is, word je gewaar waar wat je voelt overgaat.Ik ontdekte 3 vormen van voelen. Waarbij de eerste twee gaan over instinctmatig voelen en reageren en de derde over intuitief voelen. Het kind wordt voor zijn 13de door zijn ouders opgevoed met ‘zo …

Leven vanuit de liefde

Liefde bestaat uit twee onderdelen die een evenwicht vormen: Barmhartigheid en GerechtigheidAls deze twee niet samen hand in hand gaan, dan ontstaat er Anarchie (Wetteloosheid) of Dictatuur (Liefdeloosheid).In beide situaties raakt je hart gesloten en gaat het contact met de Eeuwige verloren. De enige die dan overwint, is ons Ego of Valse Zelf, omdat hij …

8 Stadia Psychosociale ontwikkeling

De Deens-Amerikaanse psycholoog Erik Homburger Erikson (1902-1994) zag onze psychische ontwikkeling als een levenslang proces.Volgens zijn inmiddels klassieke theorie moeten we in de loop van ons leven acht levensvaardigheden leren om goed te kunnen functioneren. Erik Erikson ging ervan uit dat we deze vaardigheden in principe in bepaalde levensfasen opdoen (zie de leeftijden tussen haakjes); …

Langzaam sterven of diepgaand veranderen

Als kind moet ik vooral letten wat er buiten mij gebeurt. Daardoor leer ik drinken, eten, lopen, spelen en leer ik het leven te leven.In mijn puberteit ga ik ontdekken wie ik ben en wat ik wil. Dan ga ik leren letten op wat er binnen in mij gebeurt. Dat is een verwarrende tijd, omdat …

Worden en Zijn als Christus

In het leven van christenen neemt het leven van Jezus een grote plaats in. Dineke van Kooten is van mening dat de plaats die Jezus heeft overeen komt met het persoonlijk ontwikkelingsproces dat een individu gaat.Het verhaal van Exodus – van slavernij naar aankomen in het land van je bestemming heeft daar ook mee te …

De weg van heling (Simone Pacot)

Simone Pacot is emeritus advocate van het gerechtshof van Parijs. Samen met het team van stichting Bethesda geeft zij sinds vele jaren sessies over het doordringen van het evangelie tot in de diepste diepten van het menselijk wezen, waardoor een mens de weg van heling kan gaan en ervaren. Haar gedachten heb ik in een …

Liefhebben van God, mezelf en de ander

‘Heb je naaste lief als jezelf’. Zes woorden met bijzondere zeggingskracht. Deze Bijbelse spreuk refereert aan wederzijds respect en gelijkwaardigheid tussen mensen. ‘Heb je naaste lief als jezelf’ gaat ook over jezelf. Om de ander te kunnen liefhebben moet je jezelf liefhebben. Dat vraagt om zelfbewustzijn. Pas dan wordt jij je bewust van de ander. …

Neurotransmitters

In ons zenuwstelsel fungeren tal van boodschappermoleculen die voor communicatie zorgen. Over het algemeen spreekt men alleen bij zenuwcommunicatie over neurotransmitters. Echter, deze neurotransmitters bestrijken een breder werkingsgebied dan de communicatie binnen het zenuwstelsel alleen. Neurotransmitters zijn onder andere ook betrokken bij motoriek en immuniteit, bij emotionele expressie en pijnbeleving. Als er sprake is van …

Systemisch kijken en luisterend bidden

InleidingIn mijn werk als coach ben ik breed opgeleid in systemisch werken. In mijn werk als pastorale coach, ben ik het Luisterend Bidden in mijn opleidingen veel tegengekomen. Steeds meer ontdek ik dat deze twee dimensies eigenlijk dezelfde bron hebben en daarom ook dezelfde kwetsbaarheid. Systemisch werkenToen ik in 2007 een opleiding deed in systemische …

Het geweten

De werking van het geweten is de belangrijkste bijdrage van Bert Hellinger aan het systemisch werk. Hij heeft ontdekt dat er verschillende gewetens bestaan: het ‘persoonlijke geweten’ dat voelbaar is, het ‘collectieve geweten‘ en tot slot het ‘spiritueel geweten’, dat de voorgaande andere gewetens overstijgt.Het geweten staat in dienst van onze behoefte om ergens bij te …

Tabernakel

Al vele jaren ben ik gefascineerd door de betekenis van de Tabernakel. De bijbel staat immers vol symboliek! Ergens in mijn zoektocht las ik dat de tabernakel te vergelijken is met ons mensen, die een lichaam, een ziel en een geest hebben. Vanuit deze manier van kijken is het lichaam te vergelijken met het Voorhof; …

Leren van triggers

Een belangrijk onderwerp: triggers. Wat zijn dat?Volgens wikipedia is een trigger is een mechanisme, dat een proces in gang zet. Het woord trigger is ontleend aan het Engels, waar het aanvankelijk alleen gebruikt werd voor mechanische zaken als een geweer (de trekker) of een dierenval. Het woord wordt nu ook in bredere zin toegepast, ook als werkwoordsvorm: triggeren (in gang zetten, uitlokken, …

Echt contact

We verlangen allemaal naar echt contact, contact van hart tot hart. Vooral als we wat ouder worden. Vrouwen zijn daar eerder naar op zoek dan mannen.Dat contact kunnen we krijgen door ons eigen persoonlijke ontwikkelingsproces te gaan.Als we geboren worden hebben we vooral contact met de ander en geen contact met onszelf, omdat we als …

Persoonlijke ontwikkeling (Tillich & Dabrowski)

Persoonlijke ontwikkeling is wat we allemaal te doen hebben! Die ontwikkeling aangaan hoort bij volwassen worden.In alle wijsheden wordt gewezen op deze ontwikkeling, maar ook wetenschappen als filosofie en psychologie besteden er aandacht aan! Paul Tillich heeft het over drie excistentiele angsten en Kazimierz Dabrowski heeft het over 5 ontwikkelingsstadia.Ik heb er een prachtig (gezamenlijk) …

Transities van de persoonlijke ontwikkeling

Waarom ben je hier op aarde?Dat is om je persoonlijk te ontwikkelen, om alles wat er in de kiem zit, tot bloei te laten komen.Als je dat doet, dan zie je dat je eigenlijk 7 transities doorgaat.Als je geboren wordt ben je afhankelijk van wat anderen je vertellen, je voordoen en je aanreiken. In je …

Exodus en de tien

Tien is het getal van de openbaring van de waan, de illusie, maar samengevat is het ook het getal van de werkelijkheid.Volgen Pythagoras is 10 het perfecte getal. 10 staat voor God. Immers, God is nummer 1, en als je er niets naast zet, 0 dus, krijg je 10.Daarover vertel ik later

Bakens langs de weg naar de diepste diepten

Simone Pacot – de bakens langs de weg naar de diepste diepten In haar boek “Kom weer tot leven! – Het doordringen van het evangelie tot in onze diepste diepten” heeft Simone Pacot het over eenvoudige bakens langs de weg van het doordringen van het evangelie tot in onze diepste, innerlijke diepten: 1. Wat is ons overkomen?We moeten een …

De weg naar beneden en omhoog

Simone Pacot laat in haar boeken een weg zien, die de diepe wonden van elk mens kan genezen: In mijn werk merk ik dat wij mensen hier niet zo van zijn. Wij willen met één woord of door één aanraking genezen worden.Maar de werkelijkheid is (gelukkig) anders.De Joden zijn niet via de kortste weg uit …

Paradigma’s (Burrell & Morgan)

Dit model van organisatie analyse, ontwikkeld door Burrell en Morgan classificeert sociologische theorieën langs de twee orthogonale dimensies van de regelgeving tegen verandering en subjectiviteit versus objectiviteit (Burrell & Morgan, 1979). Er is interne consistentie mbt elk paradigma, mbt veronderstellingen over individuen, groepen, verenigingen, doelstellingen van studie en geaccepteerde vormen van bewijsmateriaal. Echter, elke cluster verwaarloost, …

Theorie – François Gagné

Ook de Canadees François Gagné geeft de interactie tussen de verschillende factoren aan. De aanleg (Aptitude domains) is genetisch bepaald. De intrapersoonlijke- (Intrapersonals Catalysts) en omgevings Environmental Catalysts) factoren bepalen samen hoe de aanleg zich zal ontwikkelen. Francois Gagné (2008) koos voor een model dat de intrapersoonlijke kenmerken van hoogbegaafdheid meer centraal stelt dan alleen …

Theorie – Howard Gardner

Dr. H.J. Gardner werkte in het Boston Veterans Aministration Medical Center met mensen die hersenbeschadigingen hadden opgelopen. Het viel hem op dat er een verband bestond tussen de plaats van de beschadiging in de hersenen en het verlies van functie dat ontstond. Bijvoorbeeld beschadiging van de frontale hersenkwabben leidt wel tot moeilijkheden met het gebruik van …

Theorie – Joseph Renzulli

Het triadisch model van Renzulli (1975) bracht de eerste inzichten met zich mee waar hij naast bijzondere capaciteiten evenveel belang hechtte aan creativiteit en motivatie. => Onder bijzondere capaciteiten verstaan we zowel intellectuele capaciteiten (hoogbegaafd) als muziek, sport (hooggetalenteerd).=> Creativiteit moet in deze context begrepen worden als het vermogen om divergent te kunnen denken (Span & Nelissen, 2000) en …

Theorie – Kurt Heller

In de meest recente ontwikkelingen op het vlak van hoogbegaafdheid wordt nog een stapje verdergegaan onder de vorm van het van Heller synthese van de hoger aangegeven modellen enerzijds en de theorie over de meervoudige intelligentie van Gardner (1983) anderzijds.In deze theorie vermeldt Howard Gardner (2003) acht vormen van meervoudige intelligentie, met name:   => de logisch-mathematische,=> de …

Theorie – Sternberg

“Intelligence is defined in terms of the ability to achieve success in life in terms of one’s personal standards, within one’s sociocultural context. One’s ability to achieve success depends on capitalizing on one’s strengths and correcting or compensating for one’s weaknesses. One is successfully intelligent by virtue of how one adapts to, shapes, and selects …

Exodus: Spiegel voor persoonlijke ontwikkeling

Het is zo ver. ‘Exodus: spiegel voor persoonlijke ontwikkeling’ is een boek in wording, geschreven door Dineke van Kooten. Het verhaal over de Exodus wordt zowel in protestantse en rooms katholieke als in joodse geschriften verteld en is binnen deze religies van grote betekenis voor de geloofsbeleving.Ook is het Exodusverhaal terug te vinden in psychologische, …