Als hoogsensitiviteit een burn-out wordt

Misschien heb je er nog nooit van gehoord, hoogsensitiviteit ofwel hooggevoeligheid, maar de kans is groter dat je er weleens iets over gelezen hebt, of er misschien zelf last van hebt. Het lijkt wel alsof het steeds vaker voorkomt en misschien is dat ook wel zo. De mensen die er last van hebben, worden vaak …

Topsporters en succesvolle ondernemers

In mijn praktijk zie ik met enige regelmaat succesvolle mensen. Het valt mij op dat daar regelmatig gewezen topsporters en succesvolle (jonge) ondernemers of investeerders bij zitten.Die mensen komen bij mij om op een enerverende manier een spiegel voorgehouden te krijgen. Want ergens hebben ze het gevoel dat ze ondanks hun succes (veel geld, prachtige …

Lezing – Hoogbegaafdheid en Relaties

Voor het HB-Cafe van IHBV (Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen) heb ik in 2021 een online-lezing gegeven over hoogbegaafdheid en relaties.De powerpoint presentatie kun je hier in pdf bekijken: Wil je deze lezing beluisteren? Hieronder kan je de opname afspelen. Wil jij ook een lezing over dit onderwerp? Neem dan contact op met Dineke van Kooten

Theorie – Franz Mönks (1975)

Mönks (1985) voegde hieraan de zogenaamde omgevingsfactoren toe want persoonlijkheidskenmerken alleen zijn niet voldoende om het hoogbegaafde potentieel daadwerkelijk tot prestaties te laten komen. Hieruit resulteerde Mönks’ multifactorenmodel (zie onderstaande figuur) waaraan naast de persoonlijkheidskenmerken aangegeven door Renzulli, de omgevingsfactoren gezin, school en peers (ontwikkelingsgelijken) werden toegevoegd. De grote verdienste van het model van Mönks bestaat in het belang …

De vier functies van C.G.Jung

De vierdeling van de universele archetypen in de Mens, Vuur Water, Lucht en Aarde worden door C.G.Jung vertaald naar de Intuïtie, Gevoel, Denken en Gewaarworden functies. Dit betreft geen energetische indeling of de hiërarchische indeling van Geest, Intellect, Emotie en Lichaam, maar de vier verschillende cognitieve ego-oriëntaties. Na onderzoek leerde Jung dat het niet zozeer gaat …

Is het een jachtluipaard?

Het is een moeilijke tijd om een ​​hoogbegaafd kind op te voeden, te onderwijzen of te zijn. Naarmate de term ‘begaafd’ en het ongebruikelijke intellectuele vermogen waarnaar die term verwijst, steeds politiek incorrecter worden, verandert de onderwijsinstelling de terminologie en focus. Hoogbegaafdheid, een globale, integrerende mentale capaciteit, kan worden afgedaan en vervangen door gefragmenteerde ‘talenten’ …

Hoogbegaafd – Casussen

PODCASTS over hoogbegaafdheid

Vind hier podcasts voor hoogbegaafden over hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, hoogseksualiteit en hoogspiritualiteit / hoogreligieusiteit: Kijk en luister verder op: https://www.dinekevankooten.nl/podcasts/

Hyper-prikkelbaarheid / Over-excitabilities van hoogbegaafden

Michael Piechowski en Dr.Kazimierz Dabrowski leerden mij veel over wie ik ben.Dabrowski hielp mij door zijn “Positive Disintegration Theory” en de daarbij behorende vijf ontwikkelingsniveaus. (https://www.dinekevankooten.nl/archief/dabrowski-en-de-positive-disintegration-theory/)Piechowski liet mij mijn 5 verschillende belevingskanalen ontdekken, waardoor ik mij niet zo vreemd voelde, maar begreep waarom ik makkelijk verwijten kreeg van TE VEEL, te intens, te beweeglijk, teveel vragen, etc: …

Hoogbegaafd en misdiagnoses

Er zijn vele lijstjes die kenmerken van hoogbegaafden weergeven.Uit alle theorien en uit de praktijk maak ik op dat Hoogbegaafden: EN Hoogintelligent EN Hoogsensitief EN Hoogseksueel EN Hoogspiritueel zijn. Luister ook naar de podcast:

Hoogbegaafd of slim

Sonja Morbé heeft in mei 2018 een artikel geschreven, waarbij ze dit hele lijstje onderuit haalt. Kijk op: https://www.specialisthoogbegaafdheid.nl/inzicht-signaleren/hoogintelligent/ En daar ben ik het ook helemaal mee eens!Dus snel weer vergeten, dit lijstje!

Hoogbegaafd en Misdiagnoses

WIl je hierover meer weten, dan is de E-Learning die ik gemaakt heb over hoogbegaafdheid een welkome aanvulling. Kijk daarvoor hier: https://www.dinekevankooten.nl/e-learning/hoogbegaafdheid-meer-dan-intelligent/ Ik heb een afspeellijst met meer dan 28 podcast over hoogbegaafdheid met betrekking tot o.a. werk, vriendschappen, sensitiviteit, emoties. Kijk op: https://soundcloud.com/user-604950607/sets/hoogbegaafd De podast over hoogbegaafd en misdiagnoses vind je hier: De podcast …

Hoogbegaafd en werk

Hoogbegaafden zijn over het algemeen harde werkers.Een paar valkuilen voor hoogbegaafden op het werk zijn:* Ze nemen zichzelf als norm – waardoor ze dat makkelijk ook van anderen verwachten* Ze hebben een compleet beeld van wat ze zouden kunnen doen, zonder met tijd en collega’s rekening te houden. Waardoor het voor de omgeving bijna niet …

Hoogbegaafd en IQ

Het IQ is geen waarde is die je kunt vergelijken met lengte, gewicht, leeftijd of andere opjectief meetbare eigenschappen van je kind. Het is een waarde die toegekend wordt aan een persoon op basis van de antwoorden op een aantal onderdelen van een test. Website: https://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/ De waarden zijn genormeerd, dat wil zeggen dat de waarden …

Hoogbegaafd en vragen stellen

Een van de wezenskenmerken, zou ik bijna zeggen, van een hoogbegaafde is dat hij/zij vragen stelt, omdat een hoogbegaafde van nature nieuwsgierig is. Nieuwsgierig naar het hoe en waarom en waardoor en waartoe en waarmee en waarin, etc.Moeilijke, ingewikkelde, gedetilleerde, specifieke vragen, maar ook simpele vragen, waarvan een ander verbaasd is dat die gesteld wordt, …

Identiteits-ontwikkeling – Erik H. Erikson

Het model van de persoonlijke ontwikkelingGebaseerd op het persoonlijkheidsmodel van Freud ontwikkelde Erik H. Erikson als leerling van Freud’s dochter Anna, een model van acht op elkaar opbouwende stadia van de persoonlijke ontwikkeling (Het levensloopschema, zie afbeelding 2).Voor elke fase benoemd Erikson een ontwikkelingscrisis en koppelt deze aan een ontwikkelingstaak (Van der Wal & De Wilde, 2017).  auteur: Hogeschool Utrecht …

Alice Miller: Het drama van het begaafde kind, 1979

De titel wekt een misverstand, want het draait toch echt niet om bolleboosjes uit VPRO’s Achterwerk die hun nood klagen over het onbegrip van hun domme klasgenoten. Het boek is geschreven voor wie zich goed opgevoed waant, maar toch aan oud zeer lijdt. Tussen andere therapeutische bestsellers (Games People Play van Eric Berne of Thomas …

Het drama van het begaafde kind

Deze post is geïnspireerd op het boek Het drama van het begaafde kind van Alice Miller. De titel had op mij zo’n sterke aantrekkingskracht, dat ik het wel moest lezen. Het drama van het begaafde kind gaat over kinderen die heel veel kunnen, maar van hun ouders niet krijgen wat ze nodig hebben, vooral emotionele steun. auteur: Jeroen Vrijkortedatum: …

Het drama van het begaafde kind

Wanneer ik aan iemand uitleg wat Miller bedoelt met het drama van het begaafde kind, zegt hij vaak: ‘dat is nou precies zoals ik ben’. De ‘almachtsfantasie’ (de wereld redden, ouder spelen voor ouders) is een troostfantasie en bedekt een diepe afgrond van verdriet en vermeende leegheid. auteur: Louis Sommelingwebsite: https://www.sommeling.net/drama-begaafde-kind/ De symptomen van deze …

Feuerstein test – Learning Propensity Assessment Device

In mijn werk met hoogbegaafden, kom ik regelmatig de vraag tegen of hoogbegaafdheid niet bewezen moet worden, middels een IQ-test. Ik vind dat voor volwassenen onzin, omdat bij een IQ-test maar 1 onderdeeltje van het hoogbegaafd-zijn wordt getest EN veel ouderen last van faalangst hebben of perfectionistisch zijn, waardoor de uitslag beinvloed wordt. Als men …

Hoogbegaafd – Typen werknemers

George T. Betts and Maureen Neihart hebben profielen voor getalenteerde leerlingen opgesteld. Deze profielen verschaffen informatie over gedrag, gevoelens en behoeften van verschillende typen begaafde en getalenteerde leerlingen. Ze dienen als basis voor een theoretisch concept van waaruit inzicht verschaft kan worden. Dit leidt tot een beter begrip en is van belang voor het stimuleren …

Hoogbegaafdheid – kenmerken

Maud van Thiel heeft een mooi overzichtelijk lijstje gemaakt van wat hoogbegaafdheid is en wat de kwaliteiten en valkuilen daarvan voor het werk zijn.Met de kantekening dat lijstjes geen Wet van Meden en Perzen zijn, maar alleen dienen om dingen inzichtelijk te maken.

Hoogbegaafd – Typen partners in liefdesrelatie

George T. Betts and Maureen Neihart hebben profielen voor getalenteerde leerlingen opgesteld. Deze profielen verschaffen informatie over gedrag, gevoelens en behoeften van verschillende typen begaafde en getalenteerde leerlingen. Ze dienen als basis voor een theoretisch concept van waaruit inzicht verschaft kan worden. Dit leidt tot een beter begrip en is van belang voor het stimuleren …

Anorexia en jeugd-ggz

Vader van Nora vraagt zich af: wat als je begint met luisteren naar een meisje met anorexia?Koos Neuvel | vader van Nora De dochter van Koos Neuvel overleed aan anorexia. De behandeling van die ziekte bestaat uit een ‘vicieuze cirkel van drang en dwang’, zegt hij nu. Hij pleit voor een andere aanpak. Koos Neuvel tilt …

Een open brief van Stephanie S. Tolan

Een open brief aan ouders, leerkrachten en anderen:Van ouders van een buitengewoon begaafd kindDoor Stephanie S. Tolan© 1982 Stephanie S. Tolan Opmerking van de auteur, oktober 2010website: https://www.stephanietolan.com/open_letter.htm Het volgende is oorspronkelijk geschreven in 1980 voor de leraren van mijn zoon op de privéschool waar we hem naartoe hadden gestuurd, nadat uit tests bleek dat …

Lezing – Hoogbegaafd en Psychiatrie

Voor een instelling die mensen met psychiatrische of psychosociale problemen begeleid, heb ik een lezing gehouden over hoogbegaafd en psychiatrie. Er zijn diverse podcasts die over de onderwerpen in de powerpoint gaan. Kijk op: https://www.dinekevankooten.nl/podcasts/ bij Hoogbegaafd Wil jij ook een lezing over dit onderwerp? Neem dan contact op met Dineke van Kooten

Relatie wordt gevormd door:

Door mijn eigen leven, als coach van (hoogbegaafde) individuen, van relaties, kom ik achter de complexiteit van het leven als je er in zit en van de eenvoud, wanneer je er heel even vanuit een helicopterview naar kijkt.Zo ontdekte ik dat er een volgorde is waarin de dingen ontstaan en gevormd worden.Die biologische volgorde is …

Hoogbegaafde en angst voor het wereldgebeuren

Hoogbegaafde volwassenen en kinderen hebben vanuit hun andere manier van kijken, voelen en denken ook vaak hun angst voor alles wat ze op landelijk en wereld niveau zien gebeuren te dragen en mee om te gaan. Ik vond een mooi artikel vanuit de joodse spiritualiteit die helpt om om te denken en vol te leven. …

Liefdesrelaties tussen intense & complexe volwassenen

Het is een thema dat me al een tijdje bezighoudt: liefdesrelaties tussen (hoog)begaafde cq intense~complexe volwassenen.Zoals ik eerder in deze blog schreef, zijn intensiteit en complexiteit dé hoofdkenmerken van (hoog)begaafdheid. Deze blog had dan ook kunnen heten: liefdesrelaties tussen (hoog)begaafde volwassenen. auteur: Inge Vandecaetsbeekwebsite: Social Balance Allereerst wil ik even duidelijk stellen waarom ik een foto van een man …

Empaths & hoogbegaafdheid

Er is niks mis met jou ~ over empaths & hoogbegaafdheid auteur: Inge Vandecaetsbeekwebsite: Social Balance Herken je jezelf in onderstaande eigenschappen?~ ik voel me vaak onbegrepen⁠~ ik kan gevoelens en emoties van anderen aanvoelen⁠~ ik voel me vaak leeggezogen zonder dat ik precies ‘weet’ waarom ⁠~ soms voelt het alsof ik telepathische gaven heb⁠~ ik herken …

Miskenning spiritualiteit bij uitzonderlijke begaafdheid

Anno 2020 heersen er nog altijd vele taboes. Je zou kunnen denken dat we in een open-minded maatschappij leven, maar niets blijkt minder waar te zijn als het over bepaalde thema’s cq ervaringen gaat.Voortdurend zeggen cliënten mij ‘Dit heb ik nog nooit eerder tegen iemand durven vertellen’. Voor mezelf is dat allicht een compliment. Het betekent …

Hoogbegaafd & trauma. Hoe ondernemen?

Zowat alle ondernemers die bij mij terecht komen, zijn hoogbegaafd. Vooral ik verder ga met deze blog zou ik willen aangeven dat ik geen fan ben van de term ‘hoogbegaafd’. Deze term insinueert namelijk teveel dat een verhoogde intelligentie de kerneigenschap is van hoogbegaafdheid. En dat is niet zo.Op dat vlak ben ik meer fan …

Leven als intens begaafde man of vrouw

INTENSITEIT en COMPLEXITEIT als hoofdkenmerken van (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid Hoewel de meerderheid van de bevolking de term ‘hoogbegaafdheid’ nog steeds associeert met ‘bovenmatige intelligentie’ klopt dit slechts gedeeltelijk. Hoogbegaafdheid wordt vaak verward met hoogintelligentie. Dit gezegd zijnde, is het wel zo dat intens begaafde kinderen en volwassenen vrijwel altijd bovengemiddelde intelligentie vertonen op bepaalde domeinen. auteur: Inge Vandecaetsbeekwebsite: …

Hoogbegaafd en anorexia

In mijn praktijk (sinds 2004) begeleid ik hoogbegaafde volwassenen. Hoe vaak ik niet tegenkom dat volwassen (met name vrouwen) in hun tienerjaren bijvoorbeeld last hebben gehad van Anorexia, zonder dat het door hulpverlening gekoppeld werd aan hoogbegaafdheid. Dat vind ik eerlijk gezegd verbazingwekkend.Daarom plaats ik hieronder een paar artikelen ter informatie: Lees ook: https://www.dinekevankooten.nl/archief/anorexia-en-jeugd-ggz/

Hoogbegaafd – inleiding casussen

Binnen het terrein van coaching zijn nauwelijks casussen te vinden over hoogbegaafden. Ik heb ervaren dat weinig collega`s het aandurven een ander een kijkje te gunnen in hun werkwijze, omdat je je als coach daarmee kwetsbaar opstelt. Ook ik stel me hier, maar heel bewust, kwetsbaar op. Om een aantal redenen: Ik wil niet suggereren …

Hoogbegaafdheid in het gezin

tijdschrift “Aan de Hand’ – Huwelijk/gezin, 6e jrg, no 2 auteur: Dineke van Kootendatum: 20 maart 2004 Moeder Marieke maakt zich ernstige zorgen over de toekomst van Peter (8). Hij is op school getest. Hij blijkt beneden gemiddeld begaafd te zijn.Janneke is moeder van Henry. Hij is hoogbegaafd en heeft al een groep overgeslagen. Zij informeert …

Hoogbegaafd – een eigen methode (casus Nanette)

Nanette, een mooie vrouwHoe zit dat toch met hoogbegaafden die het helemaal niet zo gemakkelijk hebben gehad op de lagere en/of middelbare school. Die niet uitblonken, maar wel aardige resultaten haalden. Uiteindelijk blijken ze vast te lopen en in de psychiatrie terecht te komen.In mijn praktijk kom ik diverse hoogbegaafden tegen die zich niet hoogbegaafd …

Kazimierz Dabrowski – interviews

Kazimierz Dabrowski werd zes uur lang geïnterviewd in het Centrum voor Theoretische Psychologie aan de Universiteit van Alberta, Edmonton. Het werd gefilmd kort nadat hij rond 1968 in het centrum aankwam. Het interview wordt geleid door Leo Mos, destijds adjunct-directeur van het centrum. Het panel bestaat uit afgestudeerde studenten van het centrum. Het interview werd …

Hoe een hoogbegaafde werknemer invloed heeft op zijn of haar functioneren

Afstudeerscriptie voor de Parttime Masterstudie Bedrijfskunde – Management van Verandering aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus University door Peter Colijn in september 2019 met als begeleider: Dr. Mariëtte Kaandorp.

Hoe haal je het maximale uit hoogbegaafde medewerkers

Buitengewoon begaafd zijn een pre op de arbeidsmarkt? Niet per se. Hoogbegaafden hebben veel te bieden, maar komen lang niet altijd tot hun recht. ‘Ik zie snel wat beter kan en daar zit niet iedereen op te wachten.’ auteur: Floor Bakhuys Roozeboom datum: 25 januari 2021website: https://fd.nl/fd-persoonlijk/1367890/de-spagaat-van-hoogbegaafden Innovatieve vrijdenker. Creatieve duizendpoot. Out-of- the-box-innovator. Als je …

Sociaal-emotioneel voor of sociaal-emotioneel achter?

Als ik vertel dat ik met hoogbegaafde kinderen werk dan krijg ik vaak de reactie: “Oh ja, dat zijn misschien wel kinderen die heel slim zijn maar sociaal-emotioneel lopen ze vaak ver achter hè? Die vraag of liever deze overtuiging, zul je als ouder van een hoogbegaafd kind ook vast regelmatig hebben gehoord. Maar wat zeg je …

Spirituele intelligentie

Intelligentie ligt verankerd in onze genetische constitutie. Deels veranderd door de evolutie, deels door introductie van getransformeerd DNA materiaal, mogelijk van buitenaardse origine. Het is geen zelfstandig fenomeen maar staat in nauwe verbinding met onze fysieke aanwezigheid, waarbij geestelijke en lichamelijke gezondheid een van de dragende pijlers zijn. Alles wat met intelligentie te maken heeft …

Bipolair of toch gewoon hoogbegaafd?

Aan gedragslabels geen gebrek in deze tijd. Zo krijgen veel hoogbegaafden onterecht het label ADHD opgeplakt. Of Autistisch Spectrum Stoornis. Misdiagnoses bij hoogbegaafdheid komen zoveel voor, dat er een boek van 390 pagina’s aan gewijd is*. Daarin komt ook de bipolaire stoornis voorbij en voor mij is juist dát label is nou niet zo verwonderlijk. …

E-learning Hoogbegaafd, meer dan intelligent!

REVIEW !: Willemien Schollaart (Orthopedagoog, specialist hoogbegaafdheid) en Dotado. In tijden van Corona zoeken we al snel naar digitale manieren om ons te laten inspireren, nu een fysieke ontmoeting haken en ogen heeft. Dineke van Kooten (coach, sociale wetenschapper, psychologisch/theologisch onderlegd) heeft dat goed begrepen en ontwikkelde een mooie e-learning aan de hand van het boek dat …

Coaching – Inzet van een hoogbegaafden

Wat komt een hoogbegaafde zoal op de werkvloer tegen?De inzet van een hoogbegaafde is over het algemeen vele male hoger (intenser) dan die van de niet hoogbegaafde. Vaak een bron van ergernis voor het rechtsvaardigheidsgevoel van de hoogbegaafde.Ofwel de blessure van de hoogbegaafde, die zichzelf als maat neemt voor de rest.Over Figuur 1 is een …

Hyper-prikkelbaarheid / Over-excitabilities

Uit steeds meer onderzoeken komt dat – ondanks enorme cultuurverschillen – de HP(V) testen erg betrouwbaar zijn. Deze testen (gebaseerd op het gedachtengoed van Michael Piechowski en Dr.Kazimierz Dabrowski) maken de Hyperprikkelbaarheden van iemand goed inzichtelijk, alsdus het 14de hoofdstuk van het boek ‘Leven met intensiteit‘. Lees hierover ook: https://www.dinekevankooten.nl/archief/hyperprikkelbaarheid-overexcitabilities-van-hoogbegaafden/ In dat hoofdstuk wordt ook …

Hoogbegaafden coach Dineke van Kooten is geestelijke puzzelaar

Hoogbegaafdheid doortrekt het leven, ook het geestelijke leven. Dat is de overtuiging van coach Dineke van Kooten, die zich al 14 jaar bezighoudt met de begeleiding van hoogbegaafden. „Hoogbegaafden zijn niet alleen slim, maar functioneren op vele niveaus anders dan anderen. Ze zijn hoogintelligent, hoogsensitief én hoogreligieus.” auteur: Albert-Jan Regterschotdatum: 12 januari 2018website: Reformatorisch Dagblad …

Lezing – Hoogbegaafdheid en Relaties

Voor het HB-Cafe van IHBV (Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen) heb ik in 2020 in Haarlem een lezing gehouden over hoogbegaafdheid en realties.Wil je deze lezing beluisteren? Hieronder kan je de opname afspelen. Vragen naar aanleiding van de lezing. Wil jij ook een lezing over dit onderwerp? Neem dan contact op met Dineke van Kooten

Hoogbegaafd en muze

Ik kom in mijn werk met hoogbegaafden nog wel eens tegen, dat een hoogbegaafde iets heeft met een collega, een sportmaatje, ed. Hij/zij is dan bang de eigen partner te kort te doen en te moeten opbiechten dat het lijkt dat hij/zij verliefd is op een ander. Als we het dan samen uit zoeken en …

De vloek van slimme mensen

Op een dag val je door de mand (denk je).Je weet het zeker: er komt een moment dat ze ontdekken dat je maar wat doet. Je bent de enige niet. Ruim de helft van de mensen lijdt aan het ‘impostor syndrome’, oftewel het bedriegerssyndroom. Steeds als filosofe Marleen Moors (36) een presentatie moest geven, bekroop haar het …

Het ‘HELP, ik val door de mand!’ gevoel

Het impostor syndrome leidt tot onzekerheid. Die onzekerheid wordt veroorzaakt door een stemmetje in je hoofd dat zegt dat je het niet kan. Een stemmetje dat je angst voedt, en waarschuwt voor ontmaskering: Angst voor mislukking, angst om niet aan de verwachtingen te voldoen, angst om niet aardig gevonden te worden, angst om niet geaccepteerd …

Door de mand vallen: het impostor syndrome

Onzekerheid en bang om door de mand te vallen: het ‘impostor syndrome’Sanne is 32 jaar, academisch opgeleid en werkt als jurist bij een grote multinational. Zij heeft een goede pers op haar werk, geldt als ‘high potential’. Zij heeft een fijne partner, goede vrienden, is gezond. Maar Sanne voelt zich al een aantal maanden niet lekker …

Extra ontvankelijkheid door hoogbegaafd zijn

Willem Kuipers legt het op zijn website zo uit: Extra Ontvankelijkheid is een facet dat sterk bepaalt hoe extra intelligente mensen functioneren.Het is een aangeboren extra stimuleerbaarheid van (delen van) het zenuwstelsel (inclusief de hersens), waardoor zintuiglijke indrukken, informatie en fysieke ervaringen heftig, complex en lang doorwerken bij de persoon.Dat leidt tot een buitengewoon intense beleving van de werkelijkheid …

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Overal op internet vind je lijstjes! Lijstjes die aangeven wat hoort bij welk labeltje.Zo ook voor hoogbegaafdheid zijn tal van lijstjes te vinden.Dit lijstje heb ik van Wendy Lammers van Toorenburg, schrijfster van het prachtige boek: “Hoogbegaafd, nou en?” Een overzicht van kenmerken van hoogbegaafdheid: u heeft een sterk gevoel van “anders” zijn; u heeft …

Mijn leven is van mij

Ik wil niet gehoorzaam, getemd en onpassend zijn.Ik wil niet fatsoenlijk, geremd en volwassen zijn.Ik ben niet van jou, nee, ik ben vrij.Mijn leven is van mij. Op ‘t ijs wil ik schaatsenen zelf zien hoe lang het houdtop ‘t koord wil ik dansengevaarlijk dat laat me koud.ik ga voor geen risico opzij.mijn leven is …

Omgaan met hoogbegaafdheid in de kerk

Thesis: More Significant than Yourselves: Managing High Giftedness in the ChurchStudent: Jirska BuizerLecture: Models of Christian Leadership (https://www.etf.edu/biblical-studies/)University: EFT Leuven (Belgie)Date: March 28, 2021Figure: 8,5 Scriptie (vertaald) met als titel: Uitnemender dan zichzelf: Omgaan met hoogbegaafdheid in de kerk auteur: Jirska Buizervak: Modellen van christelijk leiderschap, aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuvendatum: 28 Maart 2021cijfer: …

In disbalans door hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid, het klinkt zo mooi in de oren van velen. Maar hoogbegaafden zelf weten dat er lastige kanten zitten aan hun anders zijn. Hun vragen kunnen anderen bevreemden en een antwoord krijgen ze vaak niet. Doordat ze niet goed begrepen worden, voelen ze zich eenzaam en ervaren ze dat ze hun problemen maar in hun …

Beelddenken

Mijn ervaring is dat hoogbegaafden ook BEELDDENKERS zijn. Anneke Hamming en Erna Stelma hebben wat kenmerken op een rijtje gezet: * Creatief* Moeite met ‘automatiseren’* Goed geheugen* Motorische problemen* Langs elkaar heen praten: wie is hier nu gek?* Sociaal anders door anders denken en communiceren* Eigen strategie ontwikkelen* Zelflerendheid* Brede belangstelling* Laatbloeier* Overgevoelig/ hoogsensitief* Perfectionisme* Faalangst* Vastlopen op school …

Hoogbegaafd – Wie ben ik? (casus Edward)

Edward nam contact met mij op, “want”, zei hij “ik word gek van mezelf”. Hij was het typische voorbeeld van twaalf ambachten en dertien ongelukken. Vier maal was hij van studie geswitcht, steeds nadat hij zijn propedeuse had gehaald. En steeds teleurgesteld omdat ook deze studie hem niet bracht wat hij ervan verwachtte. Toen een …

Opgesloten in zijn hoofd (casus Arie)

Toen ik als organisatiecoach werkte bij zijn bedrijf, had ik een aantal bijeenkomsten geleid met het directieteam en de managementteams van de diverse divisies. Ik ontmoette hem bij verschillende sessies. Zijn betrokkenheid en immense inzet vielen me op. Toen een oefening niet ‘slaagde’ trok hij, opvallend en m.i. grotendeels onterecht, de verantwoordelijkheid daarvoor naar zich …

Hoogbegaafd – Dood vogeltje (casus Lisanne)

Sommige ontmoetingen staan in je geheugen gegrift. Lisanne was midden twintig en zat als een dood vogeltje in mijn praktijk… Lisanne was het tweede kind in een rumoerig gezin. Je kon haar uittekenen in haar hoekje, afgezonderd, stil verzonken in een boek. “Ga toch eens wat doen, luilak”, hoorde ze vaak maar Oost-Indisch doof las …

Hoogbegaafd – Lijden of leiden? (casus Karel)

Daar zat Karel, eindelijk. Een zakenman, begin 50, strak in het pak. Eigenaar/directeur van een groot familiebedrijf in brood en banket en belast met het personeelsbeleid en -management. Letterlijk en figuurlijk belast: de afdeling personeelszaken bezorgde hem al geruime tijd slapeloze nachten. Zelfs zodanig dat zijn coachvraag luidde: ‘Ik wil met iemand sparren over mijn …

Kazimierz Dabrowski

Kazimierz Dabrowski was een Poolse psychiater (M.D en Ph.D) en filosoof die leefde van 1902 tot 1980. Hij heeft bijzonder veel werk nagelaten waarvan een groot gedeelte nog niet vertaald is. Hij schreef artikelen in het Pools, Engels, Frans en Spaans. Truus van der Kaaij en Frank de Mink gaven vanaf 2007 o.a. in de Zomer Academie les over het gedachtegoed …

Hoogbegaafd – eXtra Intelligentie

Willem Kuipers en Annelien van Kempen spreken over eXtra Intelligentie (XI).Willem heeft daar twee boeken over geschreven: Verleid jezelf tot excellentie, en Enjoying the Gift of Being Uncommon, Het boek Verleid jezelf tot excellentie is nu zelfs gratis te downloaden via de website van Willem: hier downloaden.Zegeven daarvoor vijf kenmerken op hun website https://www.ximension.nl/: Intellectueel vaardig: Kan relatief makkelijk complexe problemen …

Hoogbegaafd – Hoogintelligent

De geschiedenis laat ons zien dat hoge intelligentie zeer interessante en voor onze geschiedenis belangrijke mensen oplevert.* Leonardo da Vinci wordt bijvoorbeeld gerekend onder de hoogbegaafden vanwege zijn uitzonderlijke prestaties in de schilderkunst, bouwkunst, scheikunde, natuurkunde, filosofie, beeldhouwkunst èn biologie. Een echte alleskunner dus met een hoog IQ, maar tevens ook beschikkend over een oom …

Hoogbegaafd – Truus van der Kaaij en Frank de Mink

Truus van der Kaaij en Frank de Mink hanteren de lijst van Kazimierz Dabrowski, een poolse psychiater die ‘de Theory of Positive Disintergration’ (https://positivedisintegration.com/) heeft geformuleerd. De theorie van Dabrowski In deze opvatting is de vorming van de persoonlijkheid beschreven, die verloopt in Levels, welke gekenmerkt worden door perioden van uiteenvallen, twijfel, disintegratie, verlies van zekerheden en depressies. …

Hoogbegaafd – Tessa Kieboom

Tessa Kieboom zegt dat de discussie over hoogbegaafdheid maar al te vaak uitdraait op het vastprikken van het intelligentiequotiënt. Alsof hiermee alles is gezegd. De werkelijkheid is natuurlijk anders. Hoogbegaafdheid bestaat uit twee luiken: => het cognitieve gegeven (waarbij o.a. de theorie van het triadisch model van Renzulli (1975) en het Multifactorenmodel van Mönks (1985) en het multifactorenmodel …

Hoogbegaafd en autisme

Hoogbegaafdheid en ASS (autistisch spectrum stoornis, een verzamelnaam voor de bekende autistische stoornissen) worden nogal eens verward. Tegelijkertijd zijn er veel overeenkomsten tussen deze twee. Hoogbegaafden houden er bijvoorbeeld vaak ook van systematisch te werken en veel te analyseren. Nog een aantal overeenkomsten bij kinderen zijn het liever contact hebben met volwassenen dan met leeftijdsgenoten, de interesse …

Hoogbegaafdheid bij jongvolwassen studenten

Afstudeerscriptie: “Hoogbegaafdheid bij jongvolwassen studenten” Het was mij een eer om twee afstudeerstudenten een onderzoeksopdracht te geven, vanuit mijn praktijk.De samenwerking was erg plezierig en het enthousiastme van de studenten erg groot. Auteurs: Lianne Obbink & Gerdiene van den BergOpdrachtgevers: Emmaüs Coaching, Christelijke Hogeschool EdePraktijk begeleiders: Dineke van Kooten en Jochum MuurlingOpleidingsinstituut: Christelijke Hogeschool EdeFaculteit …

Informatie over hoogbegaafdheid

Hoogbegaafd in het algemeen Mensen die hoogbegaafdheid alleen van horen zeggen kennen, hebben over het algemeen vooroordelen, zoals:* Zo is volgens een aantal van hen iemand pas echt hoogbegaafd als hij met een boekje op de bank zit en het contact met anderen is kwijt geraakt. De nerd zoals we hem kennen van programma’s als …

Verwijten

Herken je dat: die verwijten die je zo makkelijk lijkt te krijgen en waar je eigenlijk geen antwoord op weet te geven?De volgende top 10 van verwijten is voor hoogbegaafden zeer herkenbaar met de daarbij handige repliek. Het verwijt is: Mijn schuldgevoel zegt: Een goede repliek zou zijn: Wie denk je wel dat je bent? …

Slim versus hoogbegaafd

Regelmatig krijg ik de vraag: Wat is het verschil tussen slim en hoogbegaafd?Op internet zijn er diverse lijstjes te vinden.Wie ze gemaakt heef, mag het zeggen!Voor nu helpt het ons, om daar beter zicht op te krijgen. Slim Hoogbegaafd weet de antwoorden stelt de vragen is belangstellend is nieuwsgierig is aandachtig is geestelijk en lichamelijk …

Emmaüs

Emmaüs is een verhaal dat door de eeuwen heen velen heeft geïnspireerd en nog inspireert. Emmaüs vertelt het verhaal van twee mensen die in verwarring terug naar af gaan. Hun dromen zijn niet uitgekomen; hun hoop is de grond ingeslagen en van hun verwachtingen is niets overgebleven. Een derde persoon komt bij hen lopen en vraagt hen naar wat …

Misverstanden

Op de website https://wij-leren.nl staan 7 misverstanden die rond hoogbegaafdheid in het onderwijs voorkomen. Mijns inziens niet alleen in het onderwijs en daarom wil ik dit artikel onder uw aandacht brengen. Misverstand 1: Hoogbegaafden, dat zijn toch van mini-professortjes die alles weten?  Een ervaren leerkracht zei eens tegen mij: ‘Geef jij les in de plusklas? Dat is …

Hoogbegaafd – Lastige puber of? (casus Hanna)

Hanna, eigenaar/directeur van een bureau voor coaching en supervisie, haalt enkele jeugdherinneringen op en reflecteert daar vervolgens op met haar huidige kennis van en inzicht in hoogbegaafdheid. Kindertijd van Hanna Ik ben het zesde kind in een domineesgezin met zeven kinderen. Het is 1973. Ik zit op de lagere school, in de vierde klas. We …

Hoogbegaafd – Introspectie (casus Babs)

Daar was ze weer, Babs, voor een volgend gesprek. Opvallende heldere, grote, nieuwsgierige, glanzende ogen. Ze is basisarts, bijna klaar met haar specialisatie tot EHBO-arts. Een leuke job vol spanning en hectiek. Babs hulpvraag Daar kwam ze dan ook niet voor. Het ging om Ben, haar vriend. Tijdens haar studie stond ze voor menig jongen …

Hoogbegaafd – Aanpassen (casus Cor)

Zijn eerste mail was opvallend gestructureerd. Er stond: “Dit heb ik gelezen; dat heb ik nodig; zo wil ik het doen en heeft u een datum voor een kennismakingsgesprek.” Open en nieuwsgierig als ik ben, ontmoette ik hem. Cor sprak zo opvallend snel dat er als het ware een file van woorden ontstond voor het …

Hoogbegaafd – Volle ruimte (casus Diana)

Predikant Diana kwam bij mij met een doel: ze wilde goed zijn in haar ambt en ze wilde een spiegel voorgehouden krijgen. Zo op het oog meer een intervisievraag dan een coachvraag. Maar ze vulde het aan: Ze wilde kijken naar de manier waarop ze dacht over haar ambt, hoe ze het uitvoerde en hoe …

Hoogbegaafd – Nieuwsgierigheid (casus Fieke)

Casus Fieke Recent waren Fiekes drie kinderen getest, alle drie bleken hoogbegaafd. Er ging een lichtje op bij haar en ze liet zich ook testen. De woordenwatervalToen ze mij zag acteren en vertellen bij een Choochem-bijeenkomst, dacht ze: “Met die vrouw ga ik eens praten.” Zo gezegd, zo gedaan. Na het kennismakingsgesprek zei ze dat …

Hoogbegaafd – Symbiose (casus Gert)

Gert werkte in een groot ziekenhuis. Hij was een kundig en geliefd specialist, en gedurende enige tijd een gewaardeerd voorzitter van de medische staf. Collega`s, medewerkers, patiënten, iedereen droeg hem op handen. Een aimabel mens, met altijd een luisterend oor en een opbeurend woord. Altijd liepen zijn spreekuren uit. Maar, Gert was niet gelukkig. Zijn …

Hoogbegaafd – Inhoud en vorm, C’est le ton qui fait la musique (casus Izak)

Izak belde: “Doet u ook gezinscoaching?” Jazeker. Dan wilde hij eerst graag een kennismakingsgesprek. Prima.Nu zat hij tegenover me en vertelde: hij was 57, een getalenteerd jurist, de oudste van twee zussen en een broer, hun hoogbejaarde ouders woonden in het Gooi. Zelf woonde hij in Limburg. Als een waterval stroomden de woorden uit zijn …

Hoogbegaafd – Honger naar weten (casus Jacolien)

Jacolien, een innemende hoogbegaafde vrouw van 45, volgde een coach traject. Haar centrale coachvraag was: “Ik heb alles in me om succesvol te zijn en toch lukt het me niet, iets weerhoudt me. Wat is dat en hoe kan ik dat loslaten?” Met toestemming van Jacolien volgen hier enkele citaten uit haar zesde reflectieverslag. Het …

Hoogbegaafd – Verliefd of hoogbegaafd? (casus Jacolien II)

Op een dag wandelde ik in de warme najaarszon door de duinen. Ik installeerde me op een terras en genoot van een woelige zee, warme bries en een schitterende horizon. Een vrolijk: “Dineke, ben jij het echt?” deed me opschrikken. Daar stond Jacolien, vijf jaar geleden volgde ze een coachingstraject (zie casus Jacolien) bij mij. …

Hoogbegaafd – Zoon van Martin (casus)

Martin belde me. Hij was lid van een concerndirectie, die ik had gecoacht toen het door interne wrijvingen bergafwaarts ging met het bedrijf. Het resultaat was opzienbarend. Mijn visie, analyse, en ideeën stimuleerden hen om hun situatie op een voor hen ongebruikelijke wijze te bekijken en aan te pakken. Zo wisten ze het bedrijf weer uit …

Hoogbegaafd – Dabrowski en de “Positive Disintegration Theory”

Inleiding Onderstaande bijdrage werd geschreven voor hoogbegaafdvlaanderen door een medewerkster van de VUB, die rond deze theorie een onderzoeksproject heeft lopen. Alice Braham (januari, 2005)Promotor: Prof. dr. Caroline AndriesVakgroep voor Onwikkelings-en Levenslooppsychologie.Faculteit voor Psychologie en Educatiewetenschappen.Vrije Universiteit Brussel. Dabrowski en de “Positive Disintegration Theory” Dr.Kazimierz Dabrowski (1902-1980) was een Poolse psychiater / psycholoog.Zijn “Positive Disintegration …

Intensiteit, gevoeligheid en begaafdheid

Frank de Mink en Truus van der Kaaij , twee keien op het gebied van hoogebgaafdheid. Gaven lezingen tijdens het Dabrowski project in juni 2008; van de Zomer Academie 9-13 juli 2008. Hier hun presentatie: Hoog gevoeligheid en zingevingDabrowski (1902-1980) * Hoogbegaafden zijn ook hooggevoelig (overexcitable)* Gevoel bevordert ontwikkeling* Gevoeligheid veroorzaakt ook crises (desintegratie)* Crises …

Hoogbegaafd – Mary Jacobson

Mary Jacobson schreef het boek “the Gifted Adult”, Uitgeverij: Random House Usa Inc, New York, 2000, ISBN: 978-03-4543-492-0 In de inleiding staat: Ben je meedogenloos nieuwsgierig en creatief, altijd bereid om de boot te laten wiegen om dingen voor elkaar te krijgen. . . extreem energiek en gefocust, maar toch constant schakelen. . . intens …

Hoogbegaafd?

Hoogbegaafd zijn kun je ontdekken door langs wat lijstjes te lopen en te ontdekken wat bij jou aanslaat. Bijvoorbeeld: * Ben jij snel verveeld?* Praat jij graag veel en snel?* Heb jij de neiging om andermans zinnen af te maken?* Ben je steeds op zoek naar nieuwe (intellectuele) prikkels?* Praat jij met vrienden/vriendinnen over andere dingen dan …

Hoogbegaafd – Noks Nauta en Frans Corten

Noks Nauta en Frans Corten schrijven in hun’Hoogbegaafden aan het werk’ dat hoogbegaafden erg verschillend zijn. Een aantal aspecten komen veel voor, zoals: * Snelheid van denken. Het denken van hoogbegaafden verloopt sneller. Men maakt veel gedachtesprongen, associeert snel en springt schijnbaar van de hak op de tak. * Hooggevoeligheid. Een hoger ontwikkelingspotentieel gaat vaak samen met hooggevoeligheid. Deze hooggevoeligheid …

Hoogbegaafd en ADHD

Er bestaan een aantal stoornissen die vaak verward worden met hoogbegaafdheid omdat de kenmerken van beiden erg overeenkomen. Een hiervan is ADHD. Zo kunnen hoogbegaafden bijvoorbeeld uitzonderlijk veel praten, hebben ze vaak moeite om de aandacht bij bepaalde taken te houden en maken ze vaak hun werk niet af. Bij hoogbegaafden heeft dit echter andere …

Hoogbegaafd – Media

Dineke van Kooten wordt regelmatig gevraagd door de media (tv, radio, kranten en tijdschriften) om iets te vertellen over haar manier van coachen en over hoogbegaafdheid. Zo is ze te zien en te horen geweest geweest in Programma’s van de: Evangelische Omroep (Eva) Family 7 Groot Nieuws Radio Zo is van haar te lezen geweest …

Hoogbegaafd – Hoogsensitief

In mijn werk met en voor hoogbegaafden kom ik de verwarring tegen. Men herkent zichzelf soms makkerlijker in het fenomeen Hoogsensitief, dan Hoogbegaafd.Voor mijn zijn alle hoogbegaafden, hoogsensitief, maar niet alle hoogsensitieven zijn hoogbegaafd.DIe hoogsensitiviteit komt er soms ook helemaal niet uit, omdat men zichzelf heeft afgesloten.Dat komt omdat een hoogbegaafden veelal niet evenwichtig opgroeit. …

De Emmaüs gangers

Toen ik in maart 2004 mijn coach- en supervisiebedrijf ging aanmelden bij de Kamer van Koophandel gaf ik het de naam Emmaüs mee. Want die ochtend had ik het verhaal in de bijbel gelezen en raakt het mij hoe Jezus OENige (Open, Eerlijk en Nieuwsgierig vragen stet aan mensen in verwarring. Het lijkt dat hij …

Hoogbegaafd – Ik dacht dat ik dom was

Hoogbegaafden. Je zou zeggen: die pik je er zo uit. Ze leren met gemak, halen lekker hoge cijfers en ze zijn de perfecte leerling. Toch is de werkelijkheid vaak anders en wordt hoogbegaafdheid vaak pas laat ontdekt.

Potentieel van hoogbegaafden benutten

Hoogbegaafde werknemers vormen een belangrijk menselijk kapitaal voor de organisaties. Ze zijn creatief, innovatief, ze kunnen snel tussen onderwerpen en vakgebieden schakelen of die met elkaar verbinden – precies wat organisaties in de huidige onvoorspelbare en snel veranderende markt nodig hebben. De belangrijkste kwaliteiten van hoogbegaafden zijn helaas tegelijkertijd ook de grootste bron van misverstanden …

Hoogbegaafde mensen zijn conceptuele denkers!

Zoals er een verschil is tussen rechtshandige en linkshandige mensen, is er ook een verschil tussen wat wij bij Dynamika de hoog-intelligente mensen en de hoogbegaafde mensen noemen.De hoogbegaafde mensen vormen binnen de groep zeer intelligente mensen weer een minderheidsgroep: de conceptuele denkers. Conceptuele denkers zijn mensen wiens rechter hersenhelft dominant is in hun denk- en leerprocessen. …

De intense sensatie van excellentie

Sinds de ontdekking van mijn eigen hoogbegaafdheid, vijf jaar geleden, ben ik actief in begeleiding en advies voor extra intelligente volwassenen op het gebied van loopbaan en werk en van ontwikkeling van identiteit.De keuze voor het gebruik van de term eXtra intelligentie (afgekort tot Xi) kwam al vrij snel. ‘Hoogbegaafd’ was voor mijn gevoel bij …

De theorie van de overexcitabilities van Kazimierz Dabrowski

De intensiteit van hoogbegaafde kinderen InleidingDe emotionele intensiteit en de overweldigende energie van hoogbegaafde kinderen kan moeilijk over het hoofd gezien worden, vooral niet door hun ouders. De ervaringen en mogelijkheden van deze kinderen verschillen van die van de kinderen die zich op een meer standaard manier ontwikkelen. Naast de hoger ontwikkelde intellectuele vaardigheden en …

Temperament stuurt visie op hoogbegaafdheid

Er zijn verschillende manieren om naar hoogbegaafdheid te kijken: bijvoorbeeld als bewezen prestatie (IQ-test plus werk), of als innerlijke beleving van ongewone intensiteit en complexiteit. Het blijkt dat Temperamentleer een kader biedt om te verklaren waarom de één hoogbegaafdheid liever zus, en de ander liever zo beschouwt en daar maar moeilijk van afwijkt. Hoe verschillend …

God en Mens

Hoe zit dat nu? Als mensen een persoonlijke ontwikkelingsproces gaan, raakt alles in ontwikkeling: de relatie, het Godsbeeld.Dat weerhoudt mensen er ook vaak van om dat proces aan te gaan. Men is dan bang dat er iets afvalt, wegvalt, onderste boven komt te liggen.Ik ben daar niet zo bang voor. Mijn ervaring is dat ook …

Kerk moet oog hebben voor hoogbegaafden

Met dank aan de redactie religie & filosofie, gepubliceerd in de Trouw op 13 mei 2006. Kerken moeten zich bewuster zijn van de aanwezigheid van hoogbegaafden. Dit zegt Dineke Sinke-van Kooten van Choochem, belangenvereniging van christelijke hoogbegaafden. Sinke heeft ter gelegenheid van een studiedag van Choochem, vandaag in Apeldoorn, veertien kerkgenootschappen benaderd met de vraag …

Algemene informatie

Dineke van Kooten Coaching biedt haar diensten aan mensen die hoogbegaafd zijn aan. Dineke van Kooten Coaching, gaat van drie aspecten van hoogbegaafdheid uit:* hoge intelligentie;* hoge sensitiviteit;* hoge spiritualiteit/religiositeit. Op deze site zijn ter illustratie diverse casussen te vinden. Daarnaast kunt u bij Dineke van Kooten Coaching ook terecht wanneer u (met spoed) behoefte hebt aan een …

Hoogbegaafd en geloven

Sinds ik bij Choochem ben betrokken (2002) en ik mijn eigen bedrijf heb, kom ik veel in aanraking met hoogbegaafd gelovigen, met name christenen. Voor Choochem (voorjaar 2003) en vanuit van mijn bedrijf (mei 2006) heb ik onderzoeken gedaan en geef ik lezingen over dit onderwerp.  In mijn bedrijf bleek zo’n 80% van de cliënten hoogbegaafd te zijn. (10% van deze groep was getest …

Hoogbegaafd – Hoogspiritueel

Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring. De betekenissen van “religie” en “spiritualiteit” liggen vaak erg dicht bij elkaar. In een strikte …

Hoogbegaafd en geloven – artikelen

Jethro Zevenbergen en Eleonoor van Gerven, “Waar is God gebleven? Hoogbegaafdheid en religie: kritiek én verdieping”, “Talent; onafhankelijk tijdschrift over hoofdbegaafdheid”, jaargang 2, nr. 7, 2000 Dineke van Kooten, “Hoogbegaafd en geloof”, in Bij-de-Hand van ChooChem, n.a.v. groepsgesprek HB en geloof, voorjaar 2003 Dineke van Kooten, “Hoogbegaafdheid en de kerk; overmatig aanpassen maakt ongelukkig”, in …

Hoogbegaafd en geloven

Sinds ik (vrijwilligers)werk doe voor ChooChem (www.choochem.nl) en sinds ik mijn coaching bureau heb, kom ik veel in aanraking met hoogbegaafd gelovige christenen. Voor ChooChem (voorjaar 2003) en vanuit hoofde van mijn praktijk (mei 2006) heb ik een onderzoek gedaan en lezingen over dit onderwerp gehouden. In mijn praktijk bleek zo’n 80% van de cliënten …

Hoogbegaafden zijn hoog-religieus

De conclusie van drie Amerikaanse psychologen dat intelligente mensen minder geneigd zijn te geloven (ND 14 augustus) doet hoogbegaafden geen recht, maar ook de kerk niet. Wel zijn er factoren die het voor hoogbegaafden moeilijk maken vorm te geven aan hun Godservaring. Een hoogbegaafde is zich over het algemeen meer bewust van wat hij niet …

Kerk is ook verantwoordelijk voor hoogbegaafden

Hoogbegaafden moeten de verantwoordelijkheid om geestelijk voedsel te krijgen niet bij anderen neerleggen, stelt Dineke van Kooten (RD 12-1). Maar de kerk is verantwoordelijkheid voor het geestelijk voedsel van elk gemeentelid, dus ook voor dat van hoogbegaafden, betogen Hanneke Schaap-Jonker en Femmeke van den Berg. Dat hoogbegaafden op religieus gebied hongerig zijn en meer dan gemiddeld op zoek zijn …

Leven volgens regels terwijl je ziel al vertrokken is

EDE. Ze lopen al jong met geloofsvragen rond. Op latere leeftijd vinden ze in de kerk geen aansluiting bij anderen. En de preek? Daar haken ze al snel bij af. „Hoogbegaafden lopen een verhoogd risico om uit onvermogen anarchist of atheïst te worden. ”Hoogbegaafd geloven”. Zo heet het symposium dat Choochem, de landelijke vereniging ter …

Theorie – Alfred Binet

Het denken rond intelligentie is gestart aan het einde van de negentiende eeuw en het was de Fransman Alfred Binet die de eerste intelligentietest opstelde.Deze test is ontwikkeld omwille van militaire redenen en bestond alleen in het Frans. Hieruit bleek dat er grote verschillen bestaan tussen de intelligentie van individuen waardoor de interesse voor de  …

Theorie – François Gagné

Ook de Canadees François Gagné geeft de interactie tussen de verschillende factoren aan. De aanleg (Aptitude domains) is genetisch bepaald. De intrapersoonlijke- (Intrapersonals Catalysts) en omgevings Environmental Catalysts) factoren bepalen samen hoe de aanleg zich zal ontwikkelen. Francois Gagné (2008) koos voor een model dat de intrapersoonlijke kenmerken van hoogbegaafdheid meer centraal stelt dan alleen …

Theorie – Howard Gardner

Dr. H.J. Gardner werkte in het Boston Veterans Aministration Medical Center met mensen die hersenbeschadigingen hadden opgelopen. Het viel hem op dat er een verband bestond tussen de plaats van de beschadiging in de hersenen en het verlies van functie dat ontstond. Bijvoorbeeld beschadiging van de frontale hersenkwabben leidt wel tot moeilijkheden met het gebruik van …

Theorie – Joseph Renzulli

Het triadisch model van Renzulli (1975) bracht de eerste inzichten met zich mee waar hij naast bijzondere capaciteiten evenveel belang hechtte aan creativiteit en motivatie. => Onder bijzondere capaciteiten verstaan we zowel intellectuele capaciteiten (hoogbegaafd) als muziek, sport (hooggetalenteerd).=> Creativiteit moet in deze context begrepen worden als het vermogen om divergent te kunnen denken (Span & Nelissen, 2000) en …

Theorie – Kurt Heller

In de meest recente ontwikkelingen op het vlak van hoogbegaafdheid wordt nog een stapje verdergegaan onder de vorm van het van Heller synthese van de hoger aangegeven modellen enerzijds en de theorie over de meervoudige intelligentie van Gardner (1983) anderzijds.In deze theorie vermeldt Howard Gardner (2003) acht vormen van meervoudige intelligentie, met name:   => de logisch-mathematische,=> de …

Theorie – Lewis Terman

In 1912 heeft de Amerikaanse psycholoog Lewis Terman (1877-1956) van de Stanford Universiteit samen met één van zijn studenten een revisie, de Engelstalige Stanford-Binet test, gepubliceerd van de Binet-test.Lewis Terman geloofde dat intelligentie erfelijk was en dat er niet genoeg hoogbegaafde kinderen geproduceerd werden. Tevens geloofde hij dat vele ideeën die mensen hadden rond hoogbegaafdheid, verkeerd …

Theorie – Sternberg

“Intelligence is defined in terms of the ability to achieve success in life in terms of one’s personal standards, within one’s sociocultural context. One’s ability to achieve success depends on capitalizing on one’s strengths and correcting or compensating for one’s weaknesses. One is successfully intelligent by virtue of how one adapts to, shapes, and selects …

Radio uitzending Hoogbegaafdheid

Op zaterdag 22 oktober 2011 was er een uitzending van EVA-radio met het thema: ‘hoogbegaafdheid’. Twee ervaringsverhalen.